Closing the loop – Cimmrec

LCA i cirkulär ekonomi – applikation

På rätt incitament – hela vägen runt slingan!

Processmaterial kan ofta tillverkas av återvunnet material, återanvändas och återvinnas. Men det sker alldeles för sällan beroende på för höga kvalitetskrav på ingående material och brist på information om återvunnet material.

Arbeta dig uppför avfallstegen – den mest effektiva åtgärden är att skaffa mer återvunnet material! Miljöbedömningar med LCA visar att vi kan minska t ex klimatpåverkan av en plastprodukt (HDPE), från 6,4 kg CO2 ekvivalenter till 2,1, genom att både välja återvunnet råmaterial och undvika förbränning.

”Man kan i flera fall transportera återvunnet material flera gånger över hela världen innan fördelarna jämfört med jungfruligt går förlorade!

 

 

 

Bruten värdekedja

LCA med Miljögiraff

Livscykeln för material är ofta bruten mellan sluthantering och råvara. Det beror bland annat på att tillverkare har högt ställda krav på kvalitet och att sekundära material ofta saknar motsvarande kvalitetssäkring.  Att det saknas kan bero på att det är dyrt att genomföra erforderliga tester för att certifiera återvunnen råvara eller klassa den som en produkt. Det behövs ett intyg om återvinning och materialets värde i relation till jungfruligt.

 

 

 

Vilken LCA metodik funkar bäst?

För att skapa hållbar utveckling i tillverkning av produkter, så behöver andelen sekundärt råmaterial öka. Därför bör man skapa incitament för att använda det. Inom metoden LCA (iso 14044 Livscykelanalys) förekommer flera olika allokeringsmodeller för att fördela nyttan av att ett material eller produkt återvinns.

Samtliga allokeringsmodeller har studerats i Cimmrec. Slutsatsen är att man bör följa samma regler som gäller för miljövarudeklaration enligt EPD systemet (Cut-off+ credit).  Anledningen är att det är ett tydligt system, som följer Polluter Pays Principle. Metoden är väl etablerat och effekten ger incitament att välja återvunnet material. Det ger också fördel till den som är leverantör av återvunnet material. Miljöbelastningen för återvunnet material blir då 1) bearbetning av insamlat material 2) sluthantering. 

Sättet att allokera ger alltså mer incitament att välja ett material som är återvunnet (A). Det skapar en efterfrågan på återvunnet material som i sin tur skapar incitament för leverantörer av material, att skapa återvunnet material. Det i sin tur ökar värdet på källsorterat material. Det bör leda till att mer material källsorteras rätt och återvinningen kan öka (B)!

Vår rekommendation är att använda etablerade och tillämpliga fördelningsmetoder som rekommenderas för miljödeproduktionsdeklarationer enligt EPD-systemet (Cut-off (& credit)) som följer Polluter Pays Principle.

http://www.miljogiraff.se/wp-content/uploads/2020/02/Report-LCA-Frames-for-Aircleaners-2019-05-03.pdf

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!