Miljöstrategier ur ett livscykelperspektiv sedan 2003

Miljögiraff erbjuder stöd för att utveckla miljöstrategisk kunskap och mätvärden för strategiska beslut och processhantering.

De flesta mätbara miljöaspekterna och deras miljöeffekter kan utvärderas med LCA-metoden. Vi hjälper till att koppla miljöbedömning till produkt- och affärsutveckling.

Livscykelanalys

Metoden Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040) används för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter.  Att bedöma en produkt med LCA skapar ett omfattande och vetenskapligt underlag som kan utnyttjas för flera olika syften. 

Utveckling Teknik och alternativa lösningar utvärderas för att hitta potential till förbättringar i ett produktsystem.

Kommunikation LCA underlaget kan styrka era miljöargument och vara underlag för att möta miljökrav vid upphandlingar eller vid miljömärkning.

Kontroll LCA ger en översikt så att vi kan identifiera nyckelparametrar för era väsentliga miljöaspekter.

Skapa förändring

Miljögiraff ger stöd i kreativ och tvärvetenskaplig produktutveckling för att skapa hållbar utveckling. Med en designprocess som grundar sig i livscykelperspektiv jagar vi koldioxidekvivalenter och andra miljöaspekter samtidigt som vi strävar efter bästa användarupplevelsen.

Tillsammans med några av Sveriges bästa designers driver vi ett samarbetsnätverk för att utveckla de bästa metoderna för hållbar produktutveckling.
Vi nöjer oss inte med att bara veta ATT vi ska minska klimatpåverkan.
Vi ger oss inte förrän vi vet HUR vi ska göra det.

Våra tjänster

Life cycle assessment - Livscykelanalys av produkter och service.
EPD - Environmental product declaration.
Life cycle management: processledning för hållbar utveckling
Utbildning i livscykel perspektivet för att hantera miljöfrågor
Utbildningar inom LCA och Ecodesign.
Licenseer and support för SimaPro & Ecodesign studio

Senaste nytt

Miljögiraff vill vara en positiv katalysator för framtiden. Vi följer hållbarhetsfrågan med stort intresse. Med glädje ser vi hur kunskap, intresse och idéer om hur den hållbara framtiden ska se ut frodas. Här kan du följa det senaste från oss och annat som vi snappat upp på vägen.

Hör gärna av dig till oss om om du har frågor eller behöver inspiration. Vi hjälp gärna till med stort och smått.

Marcus Wendin

marcus@miljogiraff.se

073 324 81 85

Pär Lindman

par@miljogiraff.se

070 208 71 04

Maja Jakobsson

maja@miljogiraff.se

070 226 48 30

Annie Johansson

annie@miljogiraff.se

070-2864495

Daniel Böckin

daniel@miljogiraff.se

0735954601

Marcus Bernhard

marcusbernhard@miljogiraff.se

0738210408

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss.
Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!

Kontaktformulär

Vill du få våra nyhetsbrev direkt i inkorgen?

Anmäl dig här!

* måste fyllas i
Intresse