Våra tjänster

Miljögiraff vill göra skillnad! Att förändra rätt sak på rätt sätt via design- och livscykelanalys.
Ska vi uppnå en hållbar utveckling krävs förändring i vad vi gör och hur vi gör det. För att veta vad som är viktigt att förändra behövs perspektiv som ser till helheten. För att sedan skapa förändring ur detta krävs innovation och engagemang. Miljögiraff erbjuder verktyg både för perspektiv och förändring genom att kombinera livscykelanalys med hållbarhetsdesign.


Life Cycle Assement

Metoden Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040) används för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter. Att bedöma en produkt med LCA skapar ett omfattande och vetenskapligt underlag som kan utnyttjas för flera olika syften.

Läs mer

Koldioxidavtryck CFA

Ert strategiska arbete med miljöfrågor blir konkret och kommunicerbart genom att beräkna företagets totala utsläpp av växthusgaser. Ett Carbon Footprint ger er ett underlag för kontroll över risker, kommunikation och utveckling.

Kommunikation externt och internt är särskilt viktigt om miljöargument är en anledning för era kunder att välja er.

Läs mer

Water footprint

Med LCA kan vi hjälpa er att utvärdera era produkters potentiella bidrag till utarmning av vatten resurser. Miljögiraff är partner till The Water Footprint Network. The Water Footprint Network ett av världens ledande nätverk vad gäller expertis och kunskap om Water Footprint. Det skapades 2007 och nätverket och dess partners verkar för att sprida och utveckla water footprint som ett verktyg vid övergången till ett jämlikt och hållbart vatten utnyttjande i framtiden.

Läs mer

Ekodesign

DFE med Miljögiraff ger er stöd i kreativ och tvärvetenskaplig produktutveckling.

Ekodesign är en process som kan användas i produktutveckling för att skapa förslag till lösningar som är designade för rätt målgrupp, rätt funktion och utgår från ett fokus på hållbar utveckling.
Ekodesignprocessen handlar om att integrera möjligheter till miljöförbättring och kommunikation av miljövärden i designprocessen

Läs mer

Dela