Bygga samarbeten – Peace

Vi hjälper våra kunder att skapa struktur i hela livscykeln. Det underlättar tydlig ledning, transparent kommunikation och effektiva arbetssätt. Målet är att kunderna ska bli självständiga i sitt hållbarhetsarbetet.

Skapa värde – Love

Vi stödjer våra kunder i deras utveckling av produkter och lösningar som har framtiden för sig. Efterfrågan på hållbara lösningar kommer bara att öka. Det lägger grunden för värdeskapande för både organisationer och samhället i många år framöver.

Förstå helheten – Giraffes!

Vi hjälper kunderna att se sin position i ett helhetsperspektiv och bli medvetna om fördelarna med Life Cycle Thinking. Ta gärna del av vår kunskap.

Miljösamarbete

Angereds Ateljén – Röda Korset Angereds Ateljén – Röda Korset

På uppdrag av Röda Korset har vi drivet projektet, Angereds Ateljén, under hösten 2014. Angereds Ateljén har varit en förstudie i hur SRK, Svenska Röda Korset, kan utveckla en social inkubator som genom redesign, textil formgivning och social samvaro skapar förutsättningar för människor at [...] Läs mer

Miljöstrategier med Cirkulär ekonomi Miljöstrategier med Cirkulär ekonomi

Möjligheter med Cirkulär ekonomi är en miljöstrategisk ingång som Miljögiraff jobbar. Vanligtvis är det för produkter, ibland för hela organisationer och 2014 fick vi chansen att göra det med regionen Jämtland/Härjedalen. Projektet var inom ett program med fokus på innovation som finansierades av [...] Läs mer

Utbildning av ledare av Miljödiplomering Utbildning av ledare av Miljödiplomering

Borås Stad stöder alla bolag inom den kommunala verksamheten att ha miljöledningssystemet Miljödiplomering. På det sättet kan de samverka och åstadkomma större effekt av miljöförbättringar. Det i sin tur gör det möjligt att vara en föregångare och visa på en stark miljöstrategi som ka [...] Läs mer

Läs mer om Miljösamarbete

Livscykelanalys

LCA Mora of Sweden
LCA Mora of Sweden

Miljögiraff genomförde en LCA åt Mora of Sweden den kända tillverkaren av Moraknivar. Mora of Sweden har lång tradition av att tillverka knivar och tillverkar idag en lång rad olika typer och modeller av knivar. Mora of Sweden har länge jobbat för att minska miljöpåverkan på sina produkter [...] Läs mer

RGS90 – LCA på fördel av återvinning
RGS90 – LCA på fördel av återvinning

Miljögiraff gör på uppdrag av RGS90 en LCA på fördelarna av deras återvinningsprocess som innebär en högre grad återvinning av vissa avfallsfraktioner än det nationella snittet. RGS90 vill kvantifiera och förstå hur stora fördelarna med detta är för utveckling av de interna processerna och för [...] Läs mer

Nudie – LCA på Jeans

Livscykelanalys på tre specifika modeller av ekologiskt tillverkade jeans. En fullständig genomlysning har gett underlag för transparent kommunikation. Med helhetssyn på miljöaspekterna har det varit möjligt att identifiera nyckelparametrar för utveckling. Projektet har förbättrat samarbete i [...] Läs mer

Läs mer omLivscykelanalys