Bygga samarbeten – Peace

Vi hjälper våra kunder att skapa struktur i hela livscykeln. Det underlättar tydlig ledning, transparent kommunikation och effektiva arbetssätt. Målet är att kunderna ska bli självständiga i sitt hållbarhetsarbetet.

Skapa värde – Love

Vi stödjer våra kunder i deras utveckling av produkter och lösningar som har framtiden för sig. Efterfrågan på hållbara lösningar kommer bara att öka. Det lägger grunden för värdeskapande för både organisationer och samhället i många år framöver.

Förstå helheten – Giraffes!

Vi hjälper kunderna att se sin position i ett helhetsperspektiv och bli medvetna om fördelarna med Life Cycle Thinking. Ta gärna del av vår kunskap.

Dessa är exempel på kunder som har valt oss för att de är angelägna om att på ett effektivt sätt få ett miljöstrategiskt underlag som är trovärdigt och ger relevanta resultat. Vi har mer än 10 års erfarenhet av att jobba med LCA och vi jobbar alltid vetenskapligt och transparent enligt ISO standarden. Vi är oberoende och har hög flexibilitet. Vi lägger stor omsorg vid att formulera projektet för att få fram ett resultat som svarar till just er frågeställning och behov. [...] Läs mer

Ourego Kommentering avstängd

Miljösamarbete

Miljöutbildning Mora of Sweden Miljöutbildning Mora of Sweden

Mora of Sweden genomgår processen att bli ISO 14000 certifierade. Som ett led i detta ska alla anställda gå en grundläggande miljöutbildning. Syftet med utbildningen är dels att ge en grundläggande förståelse för hur miljösituationen ser ut idag och då förstå både hur företag och individer bidrar och kan förän [...] Läs mer

Rec4Peace

Syfte med ”Rec4Peace” är att åstadkomma en Hållbar Utveckling och säkerställa fred i Kenya. Att projekt runt Hållbar Utveckling kan användas för att minska risken för konflikter har fått erkännande genom Nobels Fredspris till Wangari Maathai 2004. En strategi för det är att st [...] Läs mer

Sápmi Business Bootcamp Sápmi Business Bootcamp

Ett utvecklingsprogram och ”träningsläger” med fokus på produktutveckling som ger idérika och företagsamma samiska kvinnor från Norr- och Västerbotten verktyg, handledning och nätverk för att utveckla idéer och företag att bli livskraftiga och lönsamma. Projektet drivs av SSR; Svenska Samernas Ri [...] Läs mer

Läs mer om Miljösamarbete

Livscykelanalys

Klimatberäkningar Wihlborgs

På uppdrag av Wihlborgs fastigheter AB så beräknade Miljögiraff som tredjepart deras totala klimatpåverkan. [...] Läs mer

LCA Hydroware

På uppdrag från hydroware har Miljögiraff genomfört en LCA för att ta reda på miljöpåverkan av hydraul och linhissar. Syftet var att Målet med studien är att utvärdera miljöprestanda för hydrauliska hissar och linhissar. För båda typerna av hissar har studien identifierat och jämfört [...] Läs mer

CFA NordArom

Miljögiraff fick i uppdrag av NordArom att bestämma deras totala klimatpåverkan. Med hjälp av den vedertagna standarden Greenhouse Gas Protocol och IPCC:s metod för beräkning av klimatpåverkan tog en fullständig Carbon Footprint rapport fram. Den visade NordArom hurs tor deras klimatpåverkan var men o [...] Läs mer

Läs mer om Livscykelanalys