Våra tjänster

Vi är övertygade om att det är en kombination av analys och kreativitet som behövs för att möta dagens utmaningar. Därför erbjuder vi Livscykelanalyser för utvärdering av miljöaspekter och designmetoder för utveckling av hållbara lösningar.

Livscykelanalys

Metoden Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040) används för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter.  Att bedöma en produkt med LCA skapar ett omfattande och vetenskapligt underlag som kan utnyttjas för flera olika syften. 

Utveckling Teknik och alternativa lösningar utvärderas för att hitta potential till förbättringar i ett produktsystem.

Kommunikation LCA underlaget kan styrka era miljöargument och vara underlag för att möta miljökrav vid upphandlingar eller vid miljömärkning.

Kontroll LCA ger en översikt så att vi kan identifiera nyckelparametrar för era väsentliga miljöaspekter.

Skapa förändring

Miljögiraff ger stöd i kreativ och tvärvetenskaplig produktutveckling för att skapa hållbar utveckling. Med en designprocess som grundar sig i livscykelperspektiv jagar vi koldioxidekvivalenter och andra miljöaspekter samtidigt som vi strävar efter bästa användarupplevelsen.

Tillsammans med några av Sveriges bästa designers driver vi ett samarbetsnätverk för att utveckla de bästa metoderna för hållbar produktutveckling.
Vi nöjer oss inte med att bara veta ATT vi ska minska klimatpåverkan.
Vi ger oss inte förrän vi vet HUR vi ska göra det.

 

Våra uppdrag

Allt fler verksamheter vill få kontroll på sina miljöaspekter. Miljögiraff utför allt från detaljerade bedömningar till övergripande strategier. Naturligtvis håller vi även utbildningar inom våra kunskapsområden. Kombinationen av vår spetskompetens och våra kunders ambitioner skapar stor potential för hållbar utveckling. Det är med största intresse och respekt som vi genomför varje projekt. Här presenterar vi några av det uppdrag vi genomfört.

Senaste nytt

Miljögiraff vill vara en positiv katalysator för framtiden. Vi följer hållbarhetsfrågan med stort intresse. Med glädje ser vi hur kunskap, intresse och idéer om hur den hållbara framtiden ska se ut frodas. Här kan du följa det senaste från oss och annat som vi snappat upp på vägen.

Miljögiraff
2 månader

Dags att föra in trädgårdar som en viktig typ av vegetation! Kod tipsar om hur du kan göra för att din trädgård skall bidra till biologisk mångfald. Läs mer...

Miljögiraff
2 månader

I somras var vi oense om utvecklingen såg ljus eller mörk ut. Jag företrädde det mörka perspektivet men Marcus vägrade inta mitt perspektiv. Han menade att det är nu som omställningen kommer s Läs mer...

Miljögiraff
2 månader

Jagar du också hållbarhetsförbättringar? Med hjälp av livscykelanalyser och ett fantastiskt internationellt nätverk av livscykelexperter jagar vi koldioxidekvivalenter och andra miljöaspekter. Läs mer...

Hör gärna av dig till oss om om du har frågor eller behöver inspiration. Vi hjälp gärna till med stort och smått.

Marcus Wendin

marcus@miljogiraff.se

073 324 81 85

Pär Lindman

par@miljogiraff.se

070 208 71 04

Maja Jakobsson

maja@miljogiraff.se

070 226 48 30

Markus Göransson

markusg@miljogiraff.se

070-313 41 35