Bygga samarbeten – Peace

Vi hjälper våra kunder att skapa struktur i hela livscykeln. Det underlättar tydlig ledning, transparent kommunikation och effektiva arbetssätt. Målet är att kunderna ska bli självständiga i sitt hållbarhetsarbetet.

Skapa värde – Love

Vi stödjer våra kunder i deras utveckling av produkter och lösningar som har framtiden för sig. Efterfrågan på hållbara lösningar kommer bara att öka. Det lägger grunden för värdeskapande för både organisationer och samhället i många år framöver.

Förstå helheten – Giraffes!

Vi hjälper kunderna att se sin position i ett helhetsperspektiv och bli medvetna om fördelarna med Life Cycle Thinking. Ta gärna del av vår kunskap.

Miljösamarbete

Utbildning av ledare av Miljödiplomering Utbildning av ledare av Miljödiplomering

Borås Stad stöder alla bolag inom den kommunala verksamheten att ha miljöledningssystemet Miljödiplomering. På det sättet kan de samverka och åstadkomma större effekt av miljöförbättringar. Det i sin tur gör det möjligt att vara en föregångare och visa på en stark miljöstrategi som ka [...] Läs mer

Miljöutbildning Mora of Sweden Miljöutbildning Mora of Sweden

Mora of Sweden genomgår processen att bli ISO 14000 certifierade. Som ett led i detta ska alla anställda gå en grundläggande miljöutbildning. Syftet med utbildningen är dels att ge en grundläggande förståelse för hur miljösituationen ser ut idag och då förstå både hur företag och individer bidrar och kan förän [...] Läs mer

Rec4Peace Rec4Peace

Syfte med ”Rec4Peace” är att åstadkomma en Hållbar Utveckling och säkerställa fred i Kenya. Att projekt runt Hållbar Utveckling kan användas för att minska risken för konflikter har fått erkännande genom Nobels Fredspris till Wangari Maathai 2004. En strategi för det är att st [...] Läs mer

Läs mer om Miljösamarbete

Livscykelanalys

RGS90 – LCA på fördel av återvinning
RGS90 – LCA på fördel av återvinning

Miljögiraff gör på uppdrag av RGS90 en LCA på fördelarna av deras återvinningsprocess som innebär en högre grad återvinning av vissa avfallsfraktioner än det nationella snittet. RGS90 vill kvantifiera och förstå hur stora fördelarna med detta är för utveckling av de interna processerna och för [...] Läs mer

Nudie – LCA på Jeans

Livscykelanalys på tre specifika modeller av ekologiskt tillverkade jeans. En fullständig genomlysning har gett underlag för transparent kommunikation. Med helhetssyn på miljöaspekterna har det varit möjligt att identifiera nyckelparametrar för utveckling. Projektet har förbättrat samarbete i [...] Läs mer

LCA på inköp till Sollentuna Kommun
LCA på inköp till Sollentuna Kommun

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Strategin för kommunens klimatarbete är att: Bidra till att sprida och öka kunskapen om olika handlingsalternativs klimatpåverkan. Skapa förutsättningar för klimatsmarta val. Minska klimatpåverkan från kommunens egna verksamhete [...] Läs mer

Läs mer om Livscykelanalys