Utbildningar

Miljögiraff utbildar inom våra verksamhetsområden LCA, Ekodesign, Miljöledning. Dessutom håller vi gärna inspirationsföreläsningar om gränsöverskridande samarbeten vi genomfört i t.ex Kenya, Indien, Sierra Leone mm.
Vi genomför utbildningar från grundläggande till avancerad nivå inom våra kärnämnen hållbarhet, livscykelanalys och design. Vi anpassar gärna innehållet och nivån till kundernas specifika önskemål.

Nedan är några exempel på kurser.

Grundläggande miljöutbildning

Livscykelanalys (LCA)

– Design For Environment -DFE

– Hållbar affärs- och produktutveckling

Effektiv LCA med SimaPro – Grundläggande

– Avancerad LCA med SimaPro – Fortsättning

 


Grundläggande miljöutbildning

Vår grundläggande miljöutbildning är skräddarsydd för organisationer som vill bli miljödiplomerade, men lämpar sig även för de som bara vill öka miljöengagemanget bland anställda. Organisationer vi genomfört kursen med under den senare tiden är bl.a Lerums Kommun, Ecocentrum, Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, Ecoonline AB, Arkitektbyrån design, Hyrtoaletten AB och Ted Bernhardtz– dvs allt från […]

Läs mer

Föreläsning om miljösamarbete

Miljöproblem är gränsöverskridande och påverkar oss alla. Det finns inga gränser mellan människor mer än de vi har skapat. Det är viktigt både ur ett solidariskt perspektiv och för hållbar utveckling att vi släpper dessa illusioner. Ska vi få en värld i balans måste alla delar vara i balans.

Läs mer

Design For Environment

Värdeskapande miljöstrategier genom Cirkulär ekonomi och Life Cycle Thinking Miljögiraff ger er stöd i kreativ och tvärvetenskaplig produktutveckling. Med våra metoder i Design for environment tar vi ett kreativt helhetsgrepp på produkter och tjänster. Med systematiska verktyg som Ekostrategihjulet och livscykelanalys kan vi hjälpa designers och produktutvecklare att hantera information och styra sitt arbete mot […]

Läs mer

Miljöstrategier med livscykelperspektiv

Workshopen skapar en helhetsbild om er position vad gäller hållbarhet och vilka möjligheter till förbättringar som är tillgängliga. Workshopen ger er sedan de praktiska verktygen som behövs för att ta er hela vägen från där ni är idag till att uppfylla er vision om hållbarhet. Genom ert miljöarbete utmärker ni er vilket kan föränkra er i […]

Läs mer

Utbildning Livscykelanalys

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdig miljöarbete. Oavsett om det handlar om hållbarhetsrapportering, miljöledningssystem, klimatberäkningar och miljömärkningar eller produkt- och tjänsteutveckling enligt cirkulär ekonomi ligger ofta korrekta genomförda livscykelanalyser till grund för beslutsfattande och strategier. Under denna heldag får du lära dig att göra, läsa och förstå livscykelanalyser enligt metoden och […]

Läs mer

Hållbar affärs och produktutveckling

Kursen tar avstamp i en dagens hållbarhets diskussion och presenterar möjligheter till hållbar affärsutveckling och tillväxt för den egna verksamheten. Att ha goda kunskaper om hållbarhets målen och att se hållbarhetsfrågan ur ett helhetsperspektiv är utgångspunkten för framgångsrik verksamhetsutveckling. Denna utbildning kombinerar teori med praktiska övningar och ger deltagarna god förståelse för hur man arbetar med hållbar […]

Läs mer

Dela


Inspiration

Här samlar vi länkar till korta filmer som inspirerar till hållbar utveckling.  Har ni tips på sådana filmer så är de mycket välkomna! Det är bra men inte nödvändigt att de präglas av miljögiraffs profil: Miljösamarbete Mätbarhet för hållbar utveckling Gränsöverskridning mellan discipliner och kulturer. Listan:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Mike Biddle på TEDs Talk – Vi kan återvinna […]

Läs mer

Har du frågor till oss?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!