Varför klimatredovisa med CFA?

Ert strategiska arbete med miljöfrågor blir konkret och kommunicerbart genom att beräkna företagets totala utsläpp av växthusgaser.  Ett Carbon Footprint ger er ett underlag för kontroll över risker, kommunikation och utveckling.

 

Är ni intresserad av CFA kontakta Pär på par@miljogiraff.se ! Då skickar vi ett exempel på hur en CFA med tillhörande rapportering kan se ut, ange gärna vilken typ av CFA du är intresserad av i mejlet. Vi erbjuder oss även att beräkna en av era miljöaspekter utan kostnad! Allt för att ni ska vara väl medvetna om vad resultatet av en CFA innebär och kunna ta ett välgrundat beslut om det här är något för e

 
Kommunikation externt och internt är särskilt viktigt om miljöargument är en anledning för era kunder att välja er. Trovärdighet är avgörande för att skapa önskad effekt. Det är vanligt att företag undviker att kommunicera sina miljöargument för att de är osäkra på hur korrekt informationen är. Likaså händer det att företag som kommunicerar sina miljöargument får kritiska blickar på sig och att de då saknar underlag för sina argument. Miljögiraff hjälper er att skapa en korrekt grund för er klimatstrategi!
 
Utveckling av produkter och processer som förbättrar livet för människor och miljön är en ekonomisk investering som ibland lönar sig på kort sikt och ibland på lång sikt. En CFA ger er underlag för att lättare veta vad ni bör prioritera. Vi kan utreda miljönyttan av investeringar som ni väljer mellan. Det gör det möjligt för dig att möta utmaningen som orsakas av klimatförändringar och framtida utsläppskrav genom att genomföra de mest effektiva åtgärderna för att minska era utsläpp.
 
Carbon Footprint Analysis med Miljögiraff utgår från expertis inom metoden livscykelanalys (LCA) och följer standarden GHG. Det skapar förutsättningar för ett korrekt och effektivt arbete som följer ISO krav på dokumentation och transparens. För er innebär det trygg förvissning om att rätt standarder används och höga krav på kvalitet i utförande. Intressenter föredrar miljömässigt ansvarsfulla företag.
 
Risker identifieras och undvikas genom att ha underlag för att kunna ta ansvar. När vi gör en CFA så kartlägger vi era miljöaspekter och ni får en miljöexperts ögon på er verksamhet. Vi kan då upptäcka delar av er affärsidé, produkter eller processer som kan bli mer hållbara. Er verksamhet blir mer transparent och möjligheten till kontroll ökar.

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!