Carbon Footprint

Syftet med hållbarhetsredovisning är att ge tydlig information till dessa intressenter om bolagets arbete med just miljö, klimat, sociala förhållanden, jämställdhet och andra väsentliga hållbarhetsaspekter. Ett transparent förhållningssätt gynnar i många fall företagets image, och höjer samtidigt upp frågorna på agendan internt.
För att underlätta arbetet finns metoden Carbon Footprint, som bygger på miljöbedömningar av produkter i ett livscykelperspektiv med ISO 14044 och en guide om hur man använder det i bedömningen av en hel organsiation. Med mjukvaran SimaPro kan vi erbjuda er hjälp att samla in data, analysera och rapportera just hållbarhetsresultaten. SimaPro Share and Collect är ett webbaserat verktyg där ni kan ta del av resultatet på ett interaktivt sätt. Klimatfotavtryck och hållbarhetsindikatorer, nyckeltal och målsättning är några av de resultat som kan kommuniceras, samtidigt som rapporter och grafer kan skapas i enighet med Greenhouse Gas Protocol och Science Based Targets.

Läs mer om att det hjälper att mäta!

Vem ska hållbarhetsredovisa?

Allt fler bolag mäter sin miljö och klimatpåverkan, inte minst som resultat av den nya lagen om hållbarhetsrapportering som trädde i kraft i årsskiftet 2016/2017. Det man mäter kan man också påverka, samtidigt som information om företagets hållbarhetsprestanda efterfrågas allt mer av investerare, anställda, kunder och leverantörer.
De svenska företag som omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning är företag som uppfyller minst 2 av följande 3 kriterier:
    • fler än 250 anställda

    • en omsättning över 350 MSEK

    • en balansomslutning över 175 MSEK

Kravet på hållbarhetsrapportering gäller även verksamheter av allmänt intresse. Det tolkas främst som företag noterade på börsen men skulle också kunna omfatta företag som förser människor med viktiga produkter och tjänster som till exempel färskvatten eller energi.
I Sverige finns det idag ca 1600 svenska företag som faller in under kriterierna ovan. För företag som är del av en koncern är det ok att hänvisa till koncernens hållbarhetsredovisning, givet att den uppfyller de krav som lagen ställer.


Varför klimatredovisa med CFA?

Ert strategiska arbete med miljöfrågor blir konkret och kommunicerbart genom att beräkna företagets totala utsläpp av växthusgaser. Ett Carbon Footprint ger er ett underlag för kontroll över risker, kommunikation och utveckling.

Kommunikation externt och internt är särskilt viktigt om miljöargument är en anledning för era kunder att välja er.

Läs mer

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!