Våra tjänster

Miljögiraff vill göra skillnad! Att förändra rätt sak på rätt sätt via design- och livscykelanalys.
Ska vi uppnå en hållbar utveckling krävs förändring i vad vi gör och hur vi gör det. För att veta vad som är viktigt att förändra behövs perspektiv som ser till helheten. För att sedan skapa förändring ur detta krävs innovation och engagemang. Miljögiraff erbjuder verktyg både för perspektiv och förändring genom att kombinera livscykelanalys med hållbarhetsdesign.


Miljövarudeklaration (EPD)

Det bästa sättet att kommunicera era miljöfördelar gentemot andra alternativ, är miljövarudeklaration. Det ger trovärdighet och jämförbarhet. Men det underlättar faktiskt också arbetet med miljöstrategier och förbättringar, eftersom det skapar […]

Läs mer

Carbon Footprint

Syftet med hållbarhetsredovisning är att ge tydlig information till dessa intressenter om bolagets arbete med just miljö, klimat, sociala förhållanden, jämställdhet och andra väsentliga hållbarhetsaspekter. Ett transparent förhållningssätt gynnar i […]

Läs mer

Livscykelanalys (LCA)

Metoden Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040) används för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter.

Att bedöma en produkt med LCA skapar ett omfattande och vetenskapligt underlag som kan utnyttjas för flera olika syften.

Läs mer

Design For Environment

Miljögiraff ger stöd i kreativ och tvärvetenskaplig produktutveckling för att skapa hållbar utveckling. Med en designprocess som grundar sig i livscykelperspektiv jagar vi koldioxidekvivalenter och andra miljöaspekter samtidigt som vi strävar efter bästa användarupplevelsen.

Läs mer

Verifiering för Hållbar Tillväxt

  VERIFIERING för HÅLLBAR TILLVÄXT är en process som tar sitt avstamp i en helhetssyn på en produkts hela livscykel. Processen kombinerar metoder för utvärdering med metoder för utveckling. Metoden […]

Läs mer

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!