Miljöstrategier med livscykelperspektiv

Workshopen skapar en helhetsbild om er position vad gäller hållbarhet och vilka möjligheter till förbättringar som är tillgängliga. Workshopen ger er sedan de praktiska verktygen som behövs för att ta er hela vägen från där ni är idag till att uppfylla er vision om hållbarhet. Genom ert miljöarbete utmärker ni er vilket kan föränkra er i gamla marknader men också öppna upp nya! Värdet av er hållbarhet kommer bara öka och ni kommer bidra med positiv förändring i samhället för lång tid framöver!

”Livscykelperspektiv är nyckeln till cirkulära affärsmodeller”

Miljöstrategier med livscykelperspektiv innebär att sluta cirkeln!

Workshop i fyra steg:
1 Förstå helheten

– Se er position i ett helhetsperspektiv om hållbar utveckling och bli medvetna om möjligheterna inom life cycle thinking. Vi använder konceptet med cirkulär ekonomi för att hjälpa er att formulera en vision och förstå landskapet kring arbete med Hållbar Utveckling.

2 Kartlägg livscykeln

– Skapa mätbarhet genom att kartlägga och bedöma era miljöaspekter. Vi använder LCA frågor och systemkriterier från Det Naturliga Steget för att skapa en baslinje.

3 Hitta lösningar

– Vi använder metoder inom Design For Environment (Eco strategy wheel och Bio mimicry) och design metodik för att skapa idéer som överbrygger glappet mellan nuläge och vision.

4 Handlingsplan

– Slutligen skapar ni med vår hjälp en handlingsplan genom att prioritera och välja vilka idéer att gå vidare med. Några frågor med kriterier används för att göra urvalet. Sedan definierar vi aktiviteter som behöver ske, tilldelar någon ansvar och bedömer vilka resurser som behöver allokeras till varje aktivitet.

 

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!