Hållbar affärs och produktutveckling

Kursen tar avstamp i en dagens hållbarhets diskussion och presenterar möjligheter till hållbar affärsutveckling och tillväxt för den egna verksamheten. Att ha goda kunskaper om hållbarhets målen och att se hållbarhetsfrågan ur ett helhetsperspektiv är utgångspunkten för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Denna utbildning kombinerar teori med praktiska övningar och ger deltagarna god förståelse för hur man arbetar med hållbar utveckling som strategiskt verktyg i affärsutveckling. Vi använder oss av Miljögiraffs Backcasting modellen Superåttan för att ta oss mot en hållbar vision med konkreta mål. I workshop momentet arbetar vi med de egna verksamheterna som ram för att utveckla förståelsen för möjligheter och svårigheter.

UTBILDNINGEN GER DIG KUNSKAPER I:


  • Miljö och hållbarhetsmål som styr:
  • FNs Sustainable development goals – SDG målen
  • Regeringens 16 Miljömål
  • Modeller som målar upp bilder och skapar möjligheter:
  • Stockholm Resilience Centre Planetary boundaries
  • Ellen Mac Arthurs cirkulärekonomiska modell
  • Metoder att använda sig av:
  • Okalas ekostrategiehjul
  • Business canvas modell

WORKSHOP – SUPERÅTTAN:

Moment 1: Förstå helheten
a. Se er position i ett helhetsperspektiv om hållbar utveckling, formulera er vision och ta ut en riktning.
Moment 2: Kartlägg livscykeln
a. Skapa kunskap och mätbarhet genom att kartlägga och bedöma era miljöaspekter.
b. Identifiera hot och möjligheter utifrån hållbar utveckling.
Moment 3: Kreativa lösningar
a. Utveckla koncept med hjälp av strategier och taktiker utifrån ett ekodesignhjul. Metodisk och kreativ process med fokus på att minska de negativa effekterna av en produkt.
Moment 4: Skapa värde och en handlingsplan
a. Utveckla produkter och affärsmodeller som har framtiden för sig.
b. Bygg nätverk för starkare samarbete. Dela kunskap och lösningar som skapar hållbar utveckling.
c. Använd ert miljöstrategiska underlag och helhetsperspektiv till att flytta fram er position.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

– Miljöstrategier

– Affärsutvecklare

– Produkt- och tjänsteutvecklare

– Entreprenörer

– Innovatörer

 

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!