Föreläsning om miljösamarbete

Miljösamarbete över alla gränser!

Man kan lära sig mycket av andra kulturer och se saker ur ett annat perspektiv än sitt eget.  Det finns något väldigt hoppfullt att se ett barn som lever i ett slumområde fylld av glädje trots sin materiella status men det är också väldigt jobbigt att se samma barn lida av en sjukdom som det finns mediciner emot. Båda är faktum som kan lära oss i Väst mycket och som det är viktigt för oss att inte blunda inför. Miljöproblem är mycket mer påtagliga i andra delar av världen och det finns mycket att lära. Vi erbjuder inspirationsföreläsningar som är kopplade till de olika projekt vi har gjort.

Nedan listas ett urval av de projekt vi har gjort:

________________________________________

Friends Pioneer

Är en liten organisation av unga vuxna som skapar en fungerande vardag för föräldralösa barn. Många av barnen har förlorat sina föräldrar i AIDS. Hjälpen innebär pengar till skoluniform, skolavgift, medicin och lunch. Men kanske viktigast att det finns andra vuxna som stöder dem och erbjuder ett socialt nätverk. Läs mer om Friends Pioneer…

Tip Top School, Nyalenda, Kenya  TipTop school är en skola byggs för barn som annars inte hade haft råd att gå i skolan. Den ger barnen en plats att lära sig att läsa och skriva men de får också ett mål gratis mat om dagen. Läs mer här…

A unique Internet café for the poor in the slum. Google yourself out of poverty!  In 2007 we started to plan an internet café in the busy junction Kilo in the slum area Nyalenda in Kisumu. Already 2007 we recievd the first donated laptope, in 2008 we bought a container for the purpose. Now 2009 the intenet café is up and running. Our computers are donated from companies in sweden and brought down to us by visiters/volonteers coming to Kisumu. Read more here…

________________________________________

Civic and environment education, samarbete med Green Belt Movement

Inom ett begränsat område i västcentrala Kenya lever folkgrupperna Maasai, som främst livnär sig av boskapsskötsel, och Kikuyu som är jordbrukare. Maasai- och Kikuyufolket använder samma naturresurser för sitt uppehälle. Nedbrytning av miljön, genom avbetning och avverkning av skog, som numera påverkar regnperioder, har lett till vattenbrist. Befolkningstillväxt har ytterligare ökat trycket på naturresurserna. Konkurrensen om vatten, betes- och odlingsmark har utvecklats till konflikt mellan folken.Bakgrunden till den hårdnande konkurrensen och nedbrytning av miljön har sitt ursprung i en uppdelning av landområden 1968, då ranchägare sålde Maasailand till Kikuyu genom kooperativ. Läs mer här…  _____________________________________________

Dem Collective, Miljöstrategi, LCA och utbildning

Dem Collective tillverkar kläder på Sri Lanka med rättvis handel och bomull från Indien som är certifierad FaireTrade och Ekologisk. För att säkerställa att miljökraven följs och ha en verifikation på det så genomfördes en Livscykelanalys från bomull till återvinning. Affärsidén har kommunicerats med leverantörer och personalen har utbildats. På en t-shirt kan man nu med säkerhet skriva t ex hur mycket vatten som går åt. Dem Collective har fått ett underlag för miljöstrategiska beslut i utvecklingen av företaget och uppskalning av produktionen. Läs mer här…

_____________________________________________

Orongo Water Project

Regnvatteninsamling vid 5 skolor på landsbygden, Kenya.

Tillsammans med INUG (Ingenjörer och Naturvetare utan Gränser) 2007 – 2009 byggdes 5 st regnvatteninsamlings system med tillhörande First Flush. Detta för att göra någonting åt den ibland desperata situationen att få tag på rent vatten. Skolorna ligger alla på landsbygden i Västra Kenya och har en extremt hög barnadödlighet (>20%) mycket beroende på kontaminerade vattenkällor. Läs mer här…

EcoSan (Ecological sanitation) toaletter vid 3 skolor, Kenya.  I samma område i Kenya har vi även bidragit med att bygga tre stycken så kallade EcoSan system. Det är toaletter som tar vara på mänskliga fekalier till gödningsmedel. Området lider av väldiga sanitetsproblem och det är vanligt att människor blir sjuka av att dricka vatten. Läs mer här…

________________________________________

Gas for cooking to save trees!

Miljögiraff tillsammans med en tvärvetenskaplig projektgrupp jobbar med att öka acceptansen och användningen av gas som energikälla vid matlagning i Kenya. Satsningen syftar till att motverka den enorma skogsskövling som sker på grund av efterfrågan på kol. Två rapporter har skrivits under detta projekt för att ta reda på dels människors attityd mot gas idag men även andra styrande parametrar såsom köpkraft och distribution. Läs mer om projektet här…

_____________________________________________

Avfallsanläggning i Sierra Leone

Sierra Leone är hårt drabbat av inbördeskrig och klassas idag som ett av världens absolut fattigaste länder. Nu har det varit fred i sju år och den  inhemska infrastrukturen börjar sakta byggas upp. Läs mer här…

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!