Re: Challenge designutbildning ihop med Drivhuset

Tillsammans med Drivhuset och Göteborgs Stad har vi utvecklat och genomfört utbildningsprogrammet Re: Challenge för studenter från Chalmers och Göteborgs universitet.

Utbildningen guidar studenterna genom en nulägesanalys, målbilder och konceptutveckling för hållbar tjänsteutveckling. Det är en rejäl utmaning att bygga upp kommunal service som är så attraktiva att den stödjer omställningen mot hållbara livsstilar. Idag förbrukar en göteborgare någonstans mellan 8 -14 ton Koldioxidekvivalenter/år som ett resultat av sin livsstil.

2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton per person. (Delmål för miljömålet Begränsad klimatpåverkan)

Det är hög tid att vi accelererar utvecklingen.

I slutet på kursen presenterade studenterna olika förslag på delningslösningar vid bostäder, förskolor, skolor, parker och återvinningscentraler. År 2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person. (Delmål för miljömålet Begränsad klimatpåverkan)

 

 

Processbild:

Dela

Tillsammans med Drivhuset och Göteborgs Stad har vi utvecklat och genomfört utbildningsprogrammet Re: Challenge för studenter från Chalmers och Göteborgs universitet.
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!