Nudie Jeans

För att ha tillräcklig kunskap om produkternas miljöaspekter har Nudie gett Miljögiraff i uppdrag att göra en Livscykelanalys, LCA, av tre ekologiska jeansmodeller. Analysen har sedan legat till grund för utveckling och kommunikation. Det mest värdefulla resultatet av en LCA i är den samlade och delade kunskapen om de olika miljöaspekterna i livscykeln. Med en komplett bild av miljöpåverkan är det möjligt att skapa samarbeten för att utveckla hållbara lösningar i hela värdekedjan från fällt till jeansanvändare. Att känna till miljöpåverkan totalt sett skapar möjlighet att prioritera effektiva insatser.

Omfattningen av studien har varit ”vagga till grind” d.v.s. odling av bomull, tillverkning av garn, vävning, färgning, sömnad, pressning, packning och lagerhållning. Transporter mellan alla stegen ingår också. Genom att bedöma indirekt miljöpåverkan så inkluderar man miljöaspekter som sker utanför verksamheten.

Miljögiraff har gjort flera LCA studier kring textil och vi bidrar gärna med vår kunskap.

Hör gärna av dig om du undrar något.

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!