Midsummer solar roofs

”För en medveten konsument av förnybar energi, oavsett om den är privat eller kommersiell, är det absolut nödvändigt att se till hela livscykeln, d v s produkternas totala klimatpåverkan inklusive materialåtgång, materialval, produktion, transporter, drift m m. Och naturligtvis att välja ett energislag med ett minimalt koldioxidavtryck. Här är Midsummers tunna solpaneler helt överlägsna, tack vare vår unika teknologi”

Sven Lindström, VD, Midsummer

Miljögiraffs studie visar att Midsummers svensktillverkade solpaneler genererar nästan 90 procents lägre koldioxidutsläpp än traditionella kiselbaserade solpaneler tillverkade i Kina, och bara en hundradel av de växthusgaser som till exempel den europeiska kolkraften ger upphov till.

Anledningarna är flera. Midsummers flexibla CIGS-solceller består inte av några tunga glas- eller aluminiummaterial, vilket minskar materialkonsumtionen betydligt. Det ljusabsorberande CIGS-skiktet är dessutom extremt tunt. Produktionsprocessen blir därmed snabb, med en låg energiförbrukning. Dessutom består energimixen i Sverige av hög andel förnybar energi generellt. Midsummer själva använder enbart förnybar el i anläggningen i Järfälla.

Lokal produktion hela vägen från solcell till brukbar el
Midsummers teknologi möjliggör att elen produceras där den förbrukas. En viktig aspekt ur miljösynpunkt. Midsummers solcellstak är näst intill osynliga och installeras på såväl plåttak, takpannor och stora fabriksbyggnader och kan även helt ersätta papptak. Därmed produceras elen direkt på den byggnad där den ska användas.

Även produktionen av solpanelerna är lokal. Midsummer producerar sina solpaneler i den egna anläggningen i Järfälla utanför Stockholm och siktar nu på att expandera med ytterligare anläggningar i Europa. Det betyder både kortare transportsträckor och högre andel förnybar energi som används i produktionen än de kiselpaneler som tillverkas i Kina, som är världens största användare av kolkraft. Det skapar även lokala arbetstillfällen och bidrar till välfärden.

Om studien
Rapporten (Life Cycle Assessment, LCA, of Midsummer’s Lightweight CIGS Solar Panels) presenterar det samlade miljöavtrycket från 1kWh elektricitet producerad med Midsummers tunna och diskreta solpaneler med CIGS-solceller ur ett livscykelperspektiv. Syftet är att förstå vilken miljöpåverkan Midsummers solpaneler har och att fortsätta utveckla metoder att förbättra produkten och processen. Studien följer ISO14041 standard och är verifierad av tredje part. 

För mer information kontakta: 

Par@miljogiraff.se

Eller prata direkt med kunden Midsummer:

Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 73 532 25 29

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!