Hållbarhetsstrategier för Getinge

Under hösten 2017 hjälpte vi Getinge med en genomlysning av deras hållbarhetsarbete.Getinge vill utveckla sitt hållbarhetsarbete så att det fungerar för extern kommunikation och bidrar till mer hållbara affärer. Det finns ett behov av förbättrad kommunikation och ökat engagemang i organisationen. Getinges ambition är att göra hållbarhetsarbetet så konkret som möjligt och att på lite längre sikt få in det som en motor för produktutveckling och innovation.

Miljögiraff kan bidra med att förstå hållbarhets problematiken och att tolka potentialen i relation till den egna organisationen. Vi på Miljögiraff kan ge råd, rekommendationer och stödja ansvariga i deras strävan efter att implementera hållbarhet i affärssystemet.

Miljögiraff kan också hjälpa till att bygga upp strukturkapitalet så att det blir tydligt och pragmatiskt att utveckla verksamheten utifrån visionen om en hållbar framtid.

Miljögiraff har bidragit med att:

  • Ta fram en idé för hur SDG målen och UN Global Compact kan kopplas till företagets vision och mission.
  • Ta fram förslag på relevanta nätverk och relevant information kring hållbarhetsfrågan som kan stödja det fortsatta arbetet.
  • Genomföra en omvärldsanalys som ger input till hur Getinge kan bygga upp sin kommunikation och organisation för att skapa internt engagemang och genomslagskraft i arbetet med hållbarhet.

 

För referenser eller information om likande uppdrag hör gärna av er till Maja Jakobsson eller Marcus Wendin.

Dela

Getinge vill utveckla sitt hållbarhetsarbete så att det fungerar för extern kommunikation och bidrar till mer hållbara affärer. Det finns ett behov av förbättrad kommunikation och ökat engagemang i organisationen.
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!