Nordarom klimatkompenserar

CFA Nordarom

Miljögiraff har tagit fram en CFA (Carbon Footprint Analysis) för NordArom:s verksamhetsår 2013 och 2014 i enlighet med Green House Gas protocol. Alla Scope inkluderades och alla relevanta miljöaspekter togs med så samtliga direkta och indirekta utsläpp av klimatgaser NordArom gav upphov till tas med i resultatet.

1. Att beräkna hur mycket utsläpp man har och var dessa utsläpp kommer ifrån.

Miljögiraff har tagit fram en CFA (Carbon Footprint Analysis) för NordArom:s verksamhetsår 2013 och 2014 i enlighet med Green House Gas protocol. Alla Scope inkluderades och alla relevanta miljöaspekter togs med så samtliga direkta och indirekta utsläpp av klimatgaser NordArom gav upphov till tas med i resultatet.

2. Utefter rapportens resultat och rekommendationer sätts åtgärder in för att minska klimatpåverkan. 

Med hjälp av informationen från rapporten som visar var mest utsläpp av klimatgaser uppstår kan också effektiva åtgärder sättas in.

3. Den klimatpåverkan som inte kunde åtgärdas klimatkompenseras med hjälp av CDM (Clean Development Mechanism) systemet.

CDM systemet är det mest betrodda system för klimatkompensering och stöds både av FN och miljöorganisationer som WWF. NordArom valde att klimatkompensera för alla de 532ton koldioxid ekvivalenter som deras verksamhet genererade både direkt och indirekt under 2013 och 2014.

Genom att uppfylla dessa 3 steg tar NordArom sitt fulla klimatansvar och kan med gott samvete kalla sin verksamhet klimatneutral 2013 och 2014!

 

För att se deras CFA rapport klicka här… 

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!