Uppdrag

Nedan är ett urval av uppdrag Miljögiraff genomfört.

 


Miljötrasor hjälper företag att utvecklas i en hållbar riktning

Vi har gjort en livscykelanalys där vi har jämfört miljöpåverkan mellan engångspapper och Elis flergångs trasor i bomull. Efter studien kan vi konstatera att Elis Danmark har en fantastisk cirkulär tjänst. ” Vi har gjort över 500 LCA för en mängd olika typer av företag, och det är extremt sällsynt att vi ser så tydliga […]

Läs mer

Polykemi på kunskapsresa om hållbara materialval.

Henrik Palokangas, hållbarhetsspecialist för polymera material hos Polykemi i Ystad. För att förstå Miljöpåverkan av Polykemis material har vi på Miljögiraff gjort en livscykelanalys av alla ingående polymerer, additiv och pigment. Resultatet av analysen presenterade vi i ett interaktiv gränssnitt där Polykemi själva kan modellera och jämföra klimatpåverkan av alla sina olika plastcompouds. Polykemi har […]

Läs mer

Midsummer solar roofs

”För en medveten konsument av förnybar energi, oavsett om den är privat eller kommersiell, är det absolut nödvändigt att se till hela livscykeln, d v s produkternas totala klimatpåverkan inklusive materialåtgång, materialval, produktion, transporter, drift m m. Och naturligtvis att välja ett energislag med ett minimalt koldioxidavtryck. Här är Midsummers tunna solpaneler helt överlägsna, tack […]

Läs mer

Closing the loop – Cimmrec

LCA i cirkulär ekonomi – applikation På rätt incitament – hela vägen runt slingan! Processmaterial kan ofta tillverkas av återvunnet material, återanvändas och återvinnas. Men det sker alldeles för sällan beroende på för höga kvalitetskrav på ingående material och brist på information om återvunnet material. Arbeta dig uppför avfallstegen – den mest effektiva åtgärden är […]

Läs mer

Genomför och granskar EPD

För miljökommunikation, om produkter, som kräver jämförbarhet och transparens, så används miljövarudeklaration. Det är en kortfattad och tydlig sammanfattning av en Livscykelanalys, med referenser till en fullständig dokumentation och tredjepartsgranskning. Det Internationella EPD systemet heter programmet som Miljögiraff arbetar inom. EPD står för Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration. I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en […]

Läs mer

Livscykelanalys för Ballingslöv

Ballingslövs vision är att vara en ledande leverantör av kök, badrum och förvarningssystem på utvalda marknader. 2018 utvecklade Ballingslöv International sin hållbarhetsstrategi för att förbättra etiska, sociala och miljömässiga resultat. I samband med dessa ambitioner har Ballingslöv International börjat undersöka de nuvarande och framtida möjligheterna för deras produkter att flytta upp i avfallshierarkin. Under 2019 […]

Läs mer

Fagerhult

Sedan 2018 leder vi Fagerhults arbete med Lifecycle Thinking. Det har inneburit LCA på tre typer av armaturer, som ett underlag för en workshop om förbättringsmöjligheter. Vi har då också zoomat ut för att se produkterna som en del av andra system, med människans behov av belysning som mittpunkt. Olika förslag på lösningar och kommit […]

Läs mer

Solution Hack for Journalists – Helsinki

I omställningen till hållbar utveckling, så har journalister en viktig roll. I tider när journalistiken skall svara upp mot allt kortare ledtider, sensationsnyheter och en alltmer akut situation, så det lätt att fokus hamnar på det som är negativt eller spektakulärt. Men det är snarare det omvända som kan hjälpa oss se rätt mönster och […]

Läs mer

Livscykelanalys Morakniv

Miljögiraff fick i uppdrag av Morakniv AB att jämföra miljöpåverkan för tre olika knivmodeller. En kniv med träskaft, en med plastskaft och en med korkskaft. Alla tre knivarna beräknades med full LCA perspektiv i enlighet med ISO 14040 seriens rekommendationer. Resultatet blev ett tydigt underlag vilka fördelar de olika typerna av knivar hade, vilket ledde […]

Läs mer

Nordiska Textilakademin – LCA för YH-utbildning inom textilbranschen

Textilbranschen har ögonen på sig. Behovet av helhetsperspektiv har aldrig varit viktigare, samtidigt som fler och fler unga krafter dyker upp i branschen med nya ideal och idéer. Nordiska textilakademin och Miljögiraff jobbar med att ge dessa elever kunskap och verktyg för att kunna vara en viktig del av morgondagens textilbransch. Genom LCA-metodik och projektarbeten […]

Läs mer

Re: Challenge designutbildning ihop med Drivhuset

Tillsammans med Drivhuset och Göteborgs Stad har vi utvecklat och genomfört utbildningsprogrammet Re: Challenge för studenter från Chalmers och Göteborgs universitet. Utbildningen guidar studenterna genom en nulägesanalys, målbilder och konceptutveckling för hållbar tjänsteutveckling. Det är en rejäl utmaning att bygga upp kommunal service som är så attraktiva att den stödjer omställningen mot hållbara livsstilar. Idag […]

Läs mer

Våra kunder

Här är ett urval av våra kunder.                           

Läs mer
Hållbarhetsstrategier för Getinge

Getinge vill utveckla sitt hållbarhetsarbete så att det fungerar för extern kommunikation och bidrar till mer hållbara affärer. Det finns ett behov av förbättrad kommunikation och ökat engagemang i organisationen.

Läs mer

Hydroware

Målet med studien är att utvärdera miljöprestanda för hydrauliska hissar och linhissar. För båda typerna av hissar har studien identifierat och jämfört den totala miljöbelastningen från vaggan till graven.

Läs mer

Nudie Jeans

För att ha tillräcklig kunskap om produkternas miljöaspekter har Nudie gett Miljögiraff i uppdrag att göra en Livscykelanalys, LCA, av tre ekologiska jeansmodeller. Analysen har sedan legat till grund för utveckling och kommunikation. Det mest värdefulla resultatet av en LCA i är den samlade och delade kunskapen om de olika miljöaspekterna i livscykeln. Med en komplett […]

Läs mer


Sollentuna Kommun

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Strategin för kommunens klimatarbete är att:

Läs mer

CFA Nordarom

Miljögiraff har tagit fram en CFA (Carbon Footprint Analysis) för NordArom:s verksamhetsår 2013 och 2014 i enlighet med Green House Gas protocol. Alla Scope inkluderades och alla relevanta miljöaspekter togs med så samtliga direkta och indirekta utsläpp av klimatgaser NordArom gav upphov till tas med i resultatet.

Läs mer


Jegrelius

Miljögiraff har på uppdrag av Jegrelius institutet gjort en miljöbedömning av 6st olika tallriksmaterial med hjälp av LCA Screening metodik. Syftet var att se hur miljöpåverkan av ett ny utvecklat tallriksmaterial gjort till största del av PLA plast står sig emot andra vanliga tallriksmaterial av plast, porslin och glas. Den nya tallriken tillverkas av Blastic […]

Läs mer

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!