Uppdrag

Nedan är ett urval av uppdrag Miljögiraff genomfört.

 
Delad data gav dubbelt resultat

Genom att involvera sina underleverantörer lyckades Akustikmiljö få fler resultat ur sin livscykelanalys till lägre kostnad. Akustikmiljö har mer än 30 års erfarenhet av akustiska produkter och lösningar för kontor, […]

Läs mer

Polykemi på kunskapsresa om hållbara materialval.

Henrik Palokangas, hållbarhetsspecialist för polymera material hos Polykemi i Ystad. För att förstå Miljöpåverkan av Polykemis material har vi på Miljögiraff gjort en livscykelanalys av alla ingående polymerer, additiv och […]

Läs mer

Midsummer solar roofs

”För en medveten konsument av förnybar energi, oavsett om den är privat eller kommersiell, är det absolut nödvändigt att se till hela livscykeln, d v s produkternas totala klimatpåverkan inklusive […]

Läs mer

Closing the loop – Cimmrec

LCA i cirkulär ekonomi – applikation På rätt incitament – hela vägen runt slingan! Processmaterial kan ofta tillverkas av återvunnet material, återanvändas och återvinnas. Men det sker alldeles för sällan […]

Läs mer

Genomför och granskar EPD

För miljökommunikation, om produkter, som kräver jämförbarhet och transparens, så används miljövarudeklaration. Det är en kortfattad och tydlig sammanfattning av en Livscykelanalys, med referenser till en fullständig dokumentation och tredjepartsgranskning. […]

Läs mer

Livscykelanalys för Ballingslöv

Ballingslövs vision är att vara en ledande leverantör av kök, badrum och förvarningssystem på utvalda marknader. 2018 utvecklade Ballingslöv International sin hållbarhetsstrategi för att förbättra etiska, sociala och miljömässiga resultat. […]

Läs mer

Fagerhult

Sedan 2018 leder vi Fagerhults arbete med Lifecycle Thinking. Det har inneburit LCA på tre typer av armaturer, som ett underlag för en workshop om förbättringsmöjligheter. Vi har då också […]

Läs mer

Solution Hack for Journalists – Helsinki

I omställningen till hållbar utveckling, så har journalister en viktig roll. I tider när journalistiken skall svara upp mot allt kortare ledtider, sensationsnyheter och en alltmer akut situation, så det […]

Läs mer


Livscykelanalys Morakniv

Miljögiraff fick i uppdrag av Morakniv AB att jämföra miljöpåverkan för tre olika knivmodeller. En kniv med träskaft, en med plastskaft och en med korkskaft. Alla tre knivarna beräknades med […]

Läs mer


Re: Challenge designutbildning ihop med Drivhuset

Tillsammans med Drivhuset och Göteborgs Stad har vi utvecklat och genomfört utbildningsprogrammet Re: Challenge för studenter från Chalmers och Göteborgs universitet. Utbildningen guidar studenterna genom en nulägesanalys, målbilder och konceptutveckling […]

Läs mer

Våra kunder

Här är ett urval av våra kunder.                        

Läs mer
Hållbarhetsstrategier för Getinge

Getinge vill utveckla sitt hållbarhetsarbete så att det fungerar för extern kommunikation och bidrar till mer hållbara affärer. Det finns ett behov av förbättrad kommunikation och ökat engagemang i organisationen.

Läs mer

Hydroware

Målet med studien är att utvärdera miljöprestanda för hydrauliska hissar och linhissar. För båda typerna av hissar har studien identifierat och jämfört den totala miljöbelastningen från vaggan till graven.

Läs mer

Nudie Jeans

För att ha tillräcklig kunskap om produkternas miljöaspekter har Nudie gett Miljögiraff i uppdrag att göra en Livscykelanalys, LCA, av tre ekologiska jeansmodeller. Analysen har sedan legat till grund för utveckling […]

Läs mer


Sollentuna Kommun

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Strategin för kommunens klimatarbete är att:

Läs mer

CFA Nordarom

Miljögiraff har tagit fram en CFA (Carbon Footprint Analysis) för NordArom:s verksamhetsår 2013 och 2014 i enlighet med Green House Gas protocol. Alla Scope inkluderades och alla relevanta miljöaspekter togs med så samtliga direkta och indirekta utsläpp av klimatgaser NordArom gav upphov till tas med i resultatet.

Läs mer


Jegrelius

Miljögiraff har på uppdrag av Jegrelius institutet gjort en miljöbedömning av 6st olika tallriksmaterial med hjälp av LCA Screening metodik. Syftet var att se hur miljöpåverkan av ett ny utvecklat […]

Läs mer

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!