Kontakt

Marcus profilbild

Marcus Wendin

073 324 81 85

Marcus drivs av gränsöverskridande möten som utvecklar samhället. Miljöfrågor ser han som ett sätt att samarbeta för gemensamma mål. Han tycker det är engagerande att arbeta med kreativa metoder för att åstadkomma positiva förändringar för både miljön och affärerna.

Pär profilbild

Pär Lindman

070 208 71 04

Varje förändring måste göras på djupet och fokus måste vara på människan. Vi står inför en global utmaning där vi är beroende av varandra för att skapa en hållbar lösning och vi har makt att både förstöra och bevara vår miljö.

Maja Jakobsson

070 226 48 30

Oavsett om du utvecklar produkter eller tjänster behöver du förhålla dig till hela livscykeln. Du måste få kontroll på vad din design har för påverkan före, under och efter att den används. För att inte tappa fokus i jakten på hållbarhet kan vi arbeta strukturerarat och metodisk med vår kreativitet. Med visionen klar för oss och med rätt information och underlag kan vi göra stor skillnad.

Markus Göranson

0736553387

Markus tror att vi måste anta ett mer tvärvetenskapligt perspektiv för att kunna lösa framtidsutmaningarna, där vi låter naturvetenskap, kultur och teknik samspela. I vårt snabba kommunikationssamhälle måste vi träna oss i att lyssna mer på varandra – de hållbara lösningarna är aldrig endimensionella!

Annie profilbild

Annie Johansson

070-2864495

Annie har precis avslutat sin utbildning till Civilingenjör i Ekosystemteknik, med inriktning på miljösystem, vid Lunds Tekniska Högskola. På Miljögiraff jobbar hon med livscykelanalyser. Annie brinner för hållbar utveckling och ser att det finns stort behov av det nu och i framtiden. Hon känner att det är nödvändigt att jobba med miljöfrågor för vår framtida existens och ambitionen är att göra skillnad i sitt arbete. På Miljögiraff kommer hon kunna bidra till att fler organisationer och företag börjar tänka på hållbar utveckling som en naturlig del av sitt arbete.