Kontakt

Marcus profilbild

Marcus Wendin

073 324 81 85

Marcus drivs av gränsöverskridande möten som utvecklar samhället. Miljöfrågor ser han som ett sätt att samarbeta för gemensamma mål. Han tycker det är engagerande att arbeta med kreativa metoder för att åstadkomma positiva förändringar för både miljön och affärerna.

Pär profilbild

Pär Lindman

070 208 71 04

Varje förändring måste göras på djupet och fokus måste vara på människan. Vi står inför en global utmaning där vi är beroende av varandra för att skapa en hållbar lösning och vi har makt att både förstöra och bevara vår miljö.

Maja Jakobsson

070 226 48 30

Oavsett om du utvecklar produkter eller tjänster behöver du förhålla dig till hela livscykeln. Du måste få kontroll på vad din design har för påverkan före, under och efter att den används. För att inte tappa fokus i jakten på hållbarhet kan vi arbeta strukturerarat och metodisk med vår kreativitet. Med visionen klar för oss och med rätt information och underlag kan vi göra stor skillnad.

Annie profilbild

Annie Johansson

070-2864495

Annie har precis avslutat sin utbildning till Civilingenjör i Ekosystemteknik, med inriktning på miljösystem, vid Lunds Tekniska Högskola. På Miljögiraff jobbar hon med livscykelanalyser. Annie brinner för hållbar utveckling och ser att det finns stort behov av det nu och i framtiden. Hon känner att det är nödvändigt att jobba med miljöfrågor för vår framtida existens och ambitionen är att göra skillnad i sitt arbete. På Miljögiraff kommer hon kunna bidra till att fler organisationer och företag börjar tänka på hållbar utveckling som en naturlig del av sitt arbete.

Daniel Böckin

0735954601

Daniel har en doktorsexamen inom miljösystemanalys. Han vill använda sin erfarenhet och kunskap på ett sätt så att alla delar av samhället, från företag, privatpersoner och offentlig sektor, kan bidra till lösningarna på våra gemensamma globala utmaningar. Vi måste försöka nå hållbarhet.

Marcus Bernhard

0738210408

Jag känner en stor dragningskraft till naturen och spenderar ofta tid i skog och mark. Naturen har på ett finurligt sätt lyckas skapa cirkulära flöden, något som vi människor kan inspireras av. Jag vill arbeta med att skapa hållbara system så att framtida generationer kan njuta av ett gott liv i samklang med naturen. På Miljögiraff arbetar jag med att hjälpa företag minska deras produkter och tjänsters miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Innehar en masterexamen i Industriell ekologi från Chalmers tekniska högskola.