Ett förenklat LCA-verktyg för plast – 2021-03-19T12:27:43+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Välkommen på en introduktion av Plastic LCA tool

Vi ses Tisdagen den 13 april kl. 10:00-10:50 på Zoom.
Alla är välkomna men verktyget är allra bäst för dig som arbetar med inköp och upphandling av vanliga plastprodukter för stora organisationer.

Anmälan på webinarplast.lcaview.com

Hållbara strategier för plastanvändning.

Projektet ”Jakten på plasten” har identifierat användningen av plast som ett område där bättre miljöstrategier kan minska klimatpåverkan väsentligt.

Plast är vanligt i kortlivade produkter, och därför är det särskilt viktigt att använda återvunnet material, som kan återvinnas igen. Eller om det är stor risk att plasten hamnar i naturen, så är det viktigt att den kan brytas ner. Om vi inte kan undvika att den hamnar i förbränning, så är det viktigt att råmaterialet är förnybart. Detta är exempel på generella miljöstrategier. 

För att veta att man börjar arbeta med de produkter som gör störst skillnad, så kan du ha hjälp av vårt verktyg  Plast LCA, som är en förenklad livscykelanalys av vanliga plaster. Syftet från vår sida är att göra våra resultat tillgängliga för så många som möjligt. Nackdelen med den här typen av förenklade verktyg är att de kan vara för generella och att de behöver uppdateras kontinuerligt. Men med många användare så kan vi hålla det uppdaterat!

 

Twitter

Facebook

Website

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
miljogiraff@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

You can contribute to a positive future.
Bättre design och produktutveckling, tack! (copy 01) – 2021-03-18T15:13:38+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Nu är frågan hur 

Nu ska vi skapa klimatsmarta produkter och en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. För att veta hur vi ska designa om och göra bättre så måste vi snabbt få svar på hur det ser ut nu.
Vad är stort och smått? Vad är möjligt idag och vad kommer vara möjligt om ett par år? Vilken lösning ska vi satsa på och vilken investering är klokast? Med hjälp av livscykelperspektivet kan vi orientera oss och identifiera möjligheterna. 
Att strukturera upp processerna i de olika livscykelfaserna ger en bra överblick som gör att du inte behöver stå och tveka så länge vid varje fråga. Metoderna och verktygen kring att analysera miljöpåverkan utvecklas hela tiden. Nu finns enkla pedagogiska möjligheter även för alla oss som inte har ambitionen att vara experter men som vill ha koll och som vill göra bättre

Hur kan vi förbättra vår design?

Har du inte redan testat att fundera igenom dina produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv så är det hög tid nu. Är du nyfiken på att testa en mjukvara till hjälp så rekommenderar jag dig Ecodesignstudio som är anpassat för utvecklingsprocesser. I verktyget får du hjälp att organisera din analys, du kan koppla hållbarhetsdata till material och processer och sist men inte minst så kan du jämföra olika produkter och scenarier med varandra. Verktyget är utvecklat av Altermaker och vi på Miljögiraff hjälper till att sprida det i Sverige. Du kan antingen testa verktyget via en gratis testlicens, eller köpa en månads användning för 99 €. Jobbar du i möbelbranschen har du fri tillgång till Ecodesign studio via projektet Circular Hub. På Circular Hub hittar du också massor inspirerande och matnyttigt om Circular ekonomi och omställningen. 
Vill du veta mer så kan du höra av dig till ecodesignstudio@miljogiraff.se ja eller till mig maja@miljogiraff.se

LCA-wiki

Här svarar Miljögiraff på frågor i vår LCA-wiki. Efter samma princip som Wikipedia. Skicka gärna in frågor eller bidra till att förbättra svaret. 
 
Wiki fråga: Vilken plast ska jag välja, den vanliga, den gjord av potatis eller den återvunna?
Den här frågan har vi fått några gånger den sista tiden och vi  fattar varför. Plast är ett riktig klimat- och ångestmaterial. 

————————

Ungefär så här skulle vi svara på den här frågan: Det är ingen idé att vi börjar rata en hel materialgrupp för att vi börjar få ångest över världens tillstånd. Plast är ett fantastiskt material som har enormt bra funktioner. Tyvärr har användningen av plast urartat. Plast används överallt, hur som helst, omärkt och nedsölad av massa dåliga kemikalier som blir omöjliga ur ett återvinnings-perspektiv. Vi behöver lära om helt enkelt, vi behöver fokusera på användningen och minimera efterfrågan på plast. Om vi kan få till några riktigt tydliga materialströmmar som inte är nedsmutsade så kan plasten hjälpa till att få ner det totala klimatavtrycket. Rätt plast på rätt plats kommer delvis kunna hjälpa oss att hantera klimatkrisen och rädda den biologiska mångfalden.
Så vad ska du göra som designer eller produktutvecklare? Jo du ska design bort plast där du kan, måste du använda plast ska den i första hand vara återvunnen och den ska gå att återvinnas efter att din produkt tjänat ut sin roll. Om jag skulle välja så skulle jag alltså använda återvunnen plast när produkterna kan återvinnas, i huvudsak för att stimulera utveckling i kring materialåtervinning. Ska jag ta fram en produkt som måste gå till förbränning relativt fort så skulle jag överväga bioplast mest för att få ner klimatavtrycket. Men om jag skulle ritar in bioplast skulle jag vara noggrann med ursprung på råmaterialet. Borde råmaterialet till bioplasten egentligen användas till något viktigare, mat till exempel? Ja så är vi där igen. Vi måste ifrågasätta funktionen och behovet. Blev det tydligare nu?

Vi hörs snart igen, Maja
 

Twitter

Facebook

Website

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
miljogiraff@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

You can contribute to a positive future.
Utbildning i SimaPro 23/3 – 2021-03-12T08:04:21+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Utbildning i SimaPro

Nu finns det tillfälle att boka in sig på ett webinar i grundläggande Livcykelanalys i SimaPro.
Den här kurstillfället passar för dig som inte tidigare har jobbat med SimaPro eller precis har börjat.

Webinar: 23 mars kl: 9:45 – 15:00
Pris: 1.995 kronor exklusive moms per plats. Faktureras efter genomförd kurs. Boka två platser och betala 50% för andra platsen.

Anmäl dig via den här länken https://www.ekocentrum.se/events/simapro_210622-2-2-2/
 

Kursinnehåll

Under webinaret går vi igenom: 

Bakgrund  – Strukturen  – Modellering  – Miljöpåverkan bedömning

Resultat  – Skapa egna data –  Import/export  – Allmänna frågor

Under kurstillfället arbetar du på egen dator med SimaPro och kan testa de funktioner vi går igenom. Webinaret kommer hållas på plattformen GotoMeeting. Alla deltagare får en tillfällig SimaPro-licens som går att använda i 4 veckor. Den installeras av deltagare på egen PC innan kursstart.

Söker du mer fördjupad kunskap i SimaPro? 
Vi vill även tipsa om vår partner PRé Sustainabilitys kurser som hålls med jämna mellanrum. Läs mer på https://pre-sustainability.com/solutions/training/

————————————————–

SimaPro uppdatering
Under 2020 kom SimaPro 9.1, senaste versionen är SimaPro 9.1.1, som bland annat innehåller uppdateringar av databaserna ecoinvent 3.6, Industry Data 2.0 och ELCD. Den nya versionen av SimaPro innehöll även de nya metoderna EF 3.0 (adapted) och EN 15804+A2 (adapted). För mer information, besök gärna https://simapro.com/ och välj fliken News.

Databaser/databashantering
Vi har märkt att det är flera som har frågor om databaser och hantering av dessa. Självklart finns vi här för att svara på era frågor, så tveka inte att höra av er! Vi vill även tipsa om att gå in på SimaPro helpdesk för att hitta svar på era frågor. Där finns nu ett seminarium uppladdat om just databashantering https://support.simapro.com/articles/Video/Recorded-webinar-SimaPro-data-management/

Miljögiraff
Vi ser att intresset för miljöfrågor och livscykelperspektivet fortsatte att öka under 2020. Efterfrågan på mätbarhet genom LCA och EPD var stor och detta bidrog till att vi under 2020 blev vi en till Miljögiraff. Annie började hos oss i maj och jobbar främst med LCA men har också kontakt med er SimaPro- kunder. Några av er har säkert redan varit i kontakt med Annie.
Miljögiraff fortsätter att växa och letar nu efter erfarna konsulter inom livscykelanalys som är intresserad att vara med och utveckla Miljögiraff. Är du eller någon du känner sugen på att jobba i ett härligt gäng så hör av dig!

Det är vi som ger support

Har du frågor eller funderingar rörande SimaPro eller LCA generellt finns vi alltid tillhands.
Då når oss via simapro@miljogiraff.se 
 

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
Simapro@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Who can you be a part of the change?
SimaPro – Collect och Share – 2021-03-01T12:49:51+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Öka transparens och underlätta samarbeten

LCA mjukvaran SimaPro finns i olika version för studenter, experter och för utvecklare. Det finns även en webbaserad plattform med apparna SimaPro Share, SimaPro Collect och SimaPro Flow. Flow är en app som hanterar själva modellen för livscykelanalys. 
SimaPro Collect används för att samla in data till modellen från de olika aktörerna i produktens livscykel. Med SimaPro Share kan resultatet av en LCA delas med andra i organisationen på ett interaktivt sätt. Allt handlar om transparens och om att underlätta samarbete! 

Läs mer på SimaPro.se och SimaPro.com

 

Skapa kundnytta med Share

På Miljögiraff använder vi alltid de olika apparna när vi jobbar i SimaPro. Vi delar ofta våra resultat med kunder i en Share modell. 
I vår senast livscykelanalys åt Polykemi kunde vi göra resultatet mer tillgängligt och interaktiv genom att lägga in de olika ingredienser för deras material i SimaPro Share. På det sättet kan Polykemi själva testa vad som händer med miljöpåverkan när de ändrar sammansättning i sina material eller om de skapar nya material med befintliga ingredienser. 
Ett annat bra exempel på nyttan med Share är vårt arbete med Ballingslöv International. I den livscykelanalysen byggde vi upp en share modell som innehöll ett köks alla komponenter så som luckor, stommar, bänkskivor osv. Genom att ta emot resultat vi Share blir det lättare för Ballingslöv att se effekten av olika materialval och varianter på kök. Genom att själva kunna variera kökens utformning i Sharemodellen kan Ballingslöv få ut klimatpåverkan för varje specifik leverans till slutkund. I båda de här projekten är livscykelmodellen byggd i SimaPro desktop. 

 

Förenkla samarbeten

Hur bra en analys är beror mycket på kvalitén på den data som stoppas in. Hur datainsamlingen ska bli enklare och gå snabbare är en evig fråga för alla i branschen.
Med SimaPro collect får du ett webbaserat hjälpmedel som är extra bra om det är många olika företag inblandade eller om det är höga krav på datasäkerhet. Som i vår senaste livscykelanalys åt Hexpol. Då använde vi SimaPro Collect för att underlätta processen. I den här livscykelanalysen behövde vi engagera flera olika personer för att få rätt information om de ingående komponenterna. I SimaPro collect kan man koppla ansvariga personer till olika specifika frågor. Genom SimaPro collect fick vi en plattform för kommunikation om datainsamlingen både interna på Hexpol men också med externa personer hos olika leverantörer. Det var också viktigt med datasäkerheten och med hjälp av SimaPro Collect  slapp vi att gå via extern mejlserverar.

 

Det är vi som ger support

Har du frågor eller funderingar rörande SimaPro eller LCA generellt finns vi alltid tillhands.
Då når oss via simapro@miljogiraff.se 
Vill du följa utvecklingen och veta vad andra LCA experter tänker på så tycker vi att du ska registrerade i den här det här diskussionsformuet LCA Discussion List .

Det är en viktig kanal för oss och ett utmärkt sätt att bygga nätverk med LCA experter över hela välden.
 

 

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
Simapro@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Who can you be a part of the change?
Team Miljögiraff – 2021-02-04T21:33:30+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Renovering 

Nu har vi uppgraderat lokalen i Göteborg med nya skrivbord, fikabord och ett proffsigt mötesrum!

 

SimaPro.se

Nu är nya sidan up and running! Testa den och sprid till våra användare och potentiella kunder.

Fokus

För att använda vår tid och kunskap optimalt så måste vi nu fokusera på SimaPro, LCA och ekodesign åt befintliga kunder. 

Twitter

Facebook

Website

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
miljogiraff@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

You can contribute to a positive future.
Utbildning i SimaPro – 2021-01-25T13:33:08+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Utbildning i SimaPro

Nu finns det tillfälle att boka in sig på ett webinar i grundläggande Livcykelanalys i SimaPro.
Det här kurstillfället passar för dig som inte tidigare har jobbat med SimaPro eller som precis har börjat.

Webinar: 23 mars kl: 9:45 – 15:00
Pris: 1.995 kronor exklusive moms per plats. Faktureras efter genomförd kurs. Om ni boka två platser så betalar ni bara 50% för andra platsen.

Anmäl dig via den här länken https://www.ekocentrum.se/events/simapro_210622-2-2-2/
 

Kursinnehåll

Under webinaret går vi igenom: 

Bakgrund  – Strukturen  – Modellering  – Miljöpåverkan bedömning

Resultat  – Skapa egna data –  Import/export  – Allmänna frågor

Under kurstillfället arbetar du på egen dator med SimaPro och kan testa de funktioner vi går igenom. Webinaret kommer hållas på plattformen GotoMeeting. Alla deltagare får en tillfällig SimaPro-licens som går att använda i 4 veckor. Den installeras av deltagare på egen PC innan kursstart.

————————————————-

Söker du mer fördjupad kunskap i SimaPro? 
Vi vill även tipsa om vår partner PRé Sustainabilitys kurser som hålls med jämna mellanrum. Läs mer på https://pre-sustainability.com/solutions/training/

————————————————–

SimaPro uppdatering
Under 2020 kom SimaPro 9.1, senaste versionen är SimaPro 9.1.1, som bland annat innehåller uppdateringar av databaserna ecoinvent 3.6, Industry Data 2.0 och ELCD. Den nya versionen av SimaPro innehöll även de nya metoderna EF 3.0 (adapted) och EN 15804+A2 (adapted). För mer information, besök gärna https://simapro.com/ och välj fliken News.

Databaser/databashantering
Vi har märkt att det är flera som har frågor om databaser och hantering av dessa. Självklart finns vi här för att svara på era frågor, så tveka inte att höra av er! Vi vill även tipsa om att gå in på SimaPro helpdesk för att hitta svar på era frågor. Där finns nu ett seminarium uppladdat om just databashantering https://support.simapro.com/articles/Video/Recorded-webinar-SimaPro-data-management/

Miljögiraff
Vi ser att intresset för miljöfrågor och livscykelperspektivet fortsatte att öka under 2020. Efterfrågan på mätbarhet genom LCA och EPD var stor och detta bidrog till att vi under 2020 blev vi en till Miljögiraff. Annie började hos oss i maj och jobbar främst med LCA men har också kontakt med er SimaPro- kunder. Några av er har säkert redan varit i kontakt med Annie.
Miljögiraff fortsätter att växa och letar nu efter erfarna konsulter inom livscykelanalys som är intresserad att vara med och utveckla Miljögiraff. Är du eller någon du känner sugen på att jobba i ett härligt gäng så hör av dig!

Det är vi som ger support

Har du frågor eller funderingar rörande SimaPro eller LCA generellt finns vi alltid tillhands.
Då når oss via simapro@miljogiraff.se 
 

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
Simapro@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Who can you be a part of the change?
Nyhetsbrev Finska Januari (copy 01) – 2021-01-25T12:33:07+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Hyvää uutta vuotta 2021!

Miljögiraffin puolesta toivotamme teille hyvää uuden vuoden alkua! Toivotaan, että vuodesta 2021 tulee oikein hyvä. 
Tässä tulee tämän vuoden ensimmäinen uutiskirje sisältäen SimaPro -yhteenvedon, sekä Miljögiraffin kuulumisia viime vuodelta. Ja tietysti jaamme vihjeitä ohjelmistojen käyttäjille!

Uusi kotisivu

Miljögiraff on juuri julkaissut uuden kotisivun ruotsiksi,https://simapro.se/, ja uusi sivusto on pian paikallaan myös suomeksi. Uudella sivustollamme haluamme erityisesti huomioida elinkaarianalyysien käyttäjiä ja tekijöitä. Esittelemme esimerkkejä yrityksistä ja organisaatioista, jotka ovat saavuttaneet hyviä tuloksia käyttämällä elinkaarianalyysiperspektiiviä. 
Jos haluatte jakaa omia kokemuksianne kanssamme ja jakaa sen kanssamme muille käyttäjille, niin ottakaa yhteys Annie Johanssoniin, annie@miljogiraff.se, tai suomeksi Johanna Parikka Altenstedtiin, johanna.p@miljogiraff.se

Myös  kansainvälinen SimaPro -sivusto on päivitetty viime vuonna, ja saanut samalla ulkonäön kohotuksen. Käy katsomassa täältä: SimaPro.com.

SimaPron päivitys
SimaPron versio 9.1 uudistettiin viime vuonna uudella 9.1.1. 
-versiolla, joka sisältää päivitetyt versiot tietokannoista ecoinvent 3.6, Industry Data 2.p ja ELCD. Tuoreimmasta SimaPro -versiosta löytyvät myös uudet metodit EF 3.0 (mukautettu versio) ja EN 15804+A2 (mukautettu versio). Tutustu versioihin ja hae lisää tietoa sivustolta https://simapro.com/  ”News” -otsikon alta.

Tietokannat ja niiden käyttö
Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet useita yhteydenottoja koskien tietokantojamme ja niiden käyttöä. Vastaamme kysymyksiinne mielellämme. Voitte myös käydä SimaPro Helpdesk– tukipalvelussa. Siellä on suuri määrä kysymyksiä ja vastauksia sekä käytännön ohjeistusta. Juuri nyt löydätte m.m. seminaarin, joka käsittelee tietokantojen käyttöä. 
https://support.simapro.com/articles/Video/Recorded-webinar-SimaPro-data-management/

SimaPro -kurssit
Olemme saaneet yhteydenottoja koskien suosittuja SimaPro -kurssejamme, joita vedämme pari kertaa vuodessa. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteys! Haluamme myös vihjaista yhteistyökumppanimme PRé Sustainabilityn kursseista, joita järjestetään säännöllisesti. https://pre-sustainability.com/solutions/training/

Miljögiraff
Kiinnostus elinkaarianalyysien tekemiseen ja mahdollisuuksiin lisääntyi viime vuonna huomattavasti. LCA:n ja EU:n ympäristötuoteselosteen (EPD) mittauksien ja analyysien kysyntä kasvoi niin paljon, että yrityksemmekin laajeni. Annie Johansson aloitti Miljögiraffissa toukokuussa. Hänen vastuualueinaan ovat elinkaarianalyysit ja yhteydet SimaPro -asiakkaisiin. Olettekin jo ehkä olleet häneen yhteydessä.

Miljögiraff kasvaa yhä edelleen ja etsii juuri nyt kokeneita konsultteja elinkaarianalyysien tekemiseen. Ota yhteys, jos olet sopiva tehtävään ja haluat olla mukana kehittämässä yritystämme. Tai jos tiedät jonkun sopivan ehdokkaan, niin vihjaise ihmeessä!

Lisäksi vuoden 2021 alusta meillä on nyt suomalaista vahvistusta. Viestintä- ja lakiasioiden asiantuntija Johanna Parikka Altenstedt auttaa asiakkaitamme nyt myös suomeksi. Johanna ei tee elinkaarianalyyseja, mutta hänellä on laaja kokemus CSR-viestinnästä ja sosiaalivastuusta.

simapro@miljogiraff.se 

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
Simapro@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Who can you be a part of the change?
Nytt i SimaPro – 2021-01-18T07:00:00+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Gott nytt 2021!

Vi på Miljögiraff hoppas att ni haft en bra julledighet och önskar god fortsättning inför 2021. Vi håller tummarna för att detta blir ett bra år. 
Här kommer ett nyhetsbrev med en liten sammanfattning av SimaPro under 2020, tips och information om vad som hänt på Miljögiraff under 2020.

Ny hemsida

Miljögiraff har nu lanserat den nya SimaPro-hemsidan på svenska och en hemsidan på finska är på väg. Kika gärna in på https://simapro.se/ och lite längre fram även på den finska sidan. 
På den nya hemsidan vill vi gärna lyfta upp användare som arbetar med livscykelanalys. Vi vill promota goda exempel på företag och organisationer som använder sig av livscykelperspektivet för att skapa förbättringar. Skulle ni vara intresserade av att dela med er av era tankar och erfarenheter så hör av er till Annie, annie@miljogiraff.se
Nu har SimaPro fått nytt uppdaterat utseende. SimaPro.com har hunnit uppdateras och inom kort kommer även Simapro.se få ett välförtjänt ansiktslyft. 

SimaPro uppdatering
Under 2020 kom SimaPro 9.1, senaste versionen är SimaPro 9.1.1, som bland annat innehåller uppdateringar av databaserna ecoinvent 3.6, Industry Data 2.0 och ELCD. Den nya versionen av SimaPro innehöll även de nya metoderna EF 3.0 (adapted) och EN 15804+A2 (adapted). För mer information, besök gärna https://simapro.com/ och välj fliken News.

Databaser/databashantering
Vi har märkt att det är flera som har frågor om databaser och hantering av dessa. Självklart finns vi här för att svara på era frågor, så tveka inte att höra av er! Vi vill även tipsa om att gå in på SimaPro helpdesk för att hitta svar på era frågor. Där finns nu ett seminarium uppladdat om just databashantering https://support.simapro.com/articles/Video/Recorded-webinar-SimaPro-data-management/

Kurser i SimaPro
Många av er är intresserade av att lära sig mer om SimaPro. Vi på Miljögiraff håller i kurser ett par gånger under året. Är du intresserad så hör gärna av dig! Vi vill även tipsa om vår partner PRé Sustainabilitys kurser som hålls med jämna mellanrum. Läs mer på https://pre-sustainability.com/solutions/training/

Miljögiraff
Vi ser att intresset för miljöfrågor och livscykelperspektivet fortsatte att öka under 2020. Efterfrågan på mätbarhet genom LCA och EPD var stor och detta bidrog till att vi under 2020 blev vi en till Miljögiraff. Annie började hos oss i maj och jobbar främst med LCA men har också kontakt med er SimaPro- kunder. Några av er har säkert redan varit i kontakt med Annie.
Miljögiraff fortsätter att växa och letar nu efter erfarna konsulter inom livscykelanalys som är intresserad att vara med och utveckla Miljögiraff. Är du eller någon du känner sugen på att jobba i ett härligt gäng så hör av dig!
 

Det är vi som ger support

Har du frågor eller funderingar rörande SimaPro eller LCA generellt finns vi alltid tillhands.
Då når oss via simapro@miljogiraff.se 
 

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
Simapro@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Who can you be a part of the change?
New in SimaPro – 2021-01-18T07:00:00+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Happy new 2021!

We at Miljögiraff hope that you had a lovely Christmas holiday and wish you a happy new 2021. We hope that this year will be great!

Here is a newsletter containing a small recap of SimaPro during 2020, tips and information about what happened at Miljögiraff during 2020.

New website

Miljögiraff has now launched the new SimaPro website in Swedish, and there is a webpage in Finnish on its way. Feel free to check out https://simapro.se/ and a little further ahead also the website in Finnish.

On the new website, we would like to highlight users that work with life cycle assessments. We want to promote good examples of companies and organisations that use the life cycle perspective to create improvements. If you are interested in sharing your thoughts and experiences, please contact Annie at annie@miljogiraff.se

 

SimaPro update

During 2020 SimaPro 9.1 was released, the latest version is SimaPro 9.1.1, which contains updates of the databases ecoinvent 3.6, Industry Data 2.0 and ELCD. The new version of SimaPro also included the new methods EF 3.0 (adapted) and EN 15804+A2 (adjusted). For more information, visit https://simapro.com/ and select News. 

Databases / database management

We have noticed that there are several questions regarding databases and database management. We are here to answer your questions, so do not hesitate to contact us! We would also like to give you a tip to visit SimaPro helpdesk to find answers to questions regarding SimaPro. Currently, there is a seminar posted about database management https://support.simapro.com/articles/Video/Recorded-webinar-SimaPro-data-management/?

Courses in SimaPro

Many of you are interested in learning more amount SimaPro. At Miljögiraff, we arrange courses a few times a year. If you are interested, contact us! We would also like to give you a tip to look up our partner PRé Sustainability’s frequently arranged courses. Read more about them at https://pre-sustainability.com/solutions/training/

Miljögiraff

We saw that the interest in environmental issues and the life cycle perspective kept increasing during 2020. The requests for measurability through LCAs and EPDs were outstanding, leading to that we now want to hire a new Miljögiraff during 2020. Annie started working at Miljögiraff in May and is primarily working with LCA and the contact with you SimaPro customers. Some of you may already have been in contact with her.

Miljögiraff keeps expanding and is now primarily looking for an employee for our office in Kalmar, but a new colleague in Gothenburg is also relevant. The skills that are in demand are experienced consultants in life cycle analysis who are interested in being involved in developing Miljögiraff. Are you or anyone you now interested in working with a fantastic crew, do not hesitate to contact us!

 

Now we are looking forward to 2021!

We are the support team

Please let ut know if you need any help or have questions. 
 

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
Simapro@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Who can you be a part of the change?
We are looking for Lifecycle experts – 2021-01-15T14:46:28+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Vill du jobba med oss?

Miljögiraff söker nya medarbetare. Vi behöver förstärkning och letar i första hand efter en medarbetare till vårt kontor i Kalmar men även förstärkning till Göteborg är aktuellt. 
Kompetensen som efterfrågas är erfarna konsulter inom livscykelanalys som är intresserad att vara med och utveckla Miljögiraff.

Att arbeta på Miljögiraff

Genom att skapa mätbarhet kring hållbarhetsarbetet hjälper vi våra kunder att ställa om till mer hållbara produkter och arbetssätt. 
Vår utgångspunkt är alltid livscykelperspektivet och vårt fokus alltid positiv och hållbar utveckling.
Förutom att kartlägga nuläget och identifiera förbättringspotential för våra kunder så har vi agenturen för SimaPro och är en del av det globala partnernätverket. 
Det ger oss, trots den lilla organisationen, stora möjligheter till internationella, innovativa och komplexa projekt. Att arbeta på Miljögiraff ger dig därför möjlighet att använda dig av och utveckla självständig och innovativ expertis inom Livscykelanalys. 

Arbetet på Miljögiraff kräver stort engagemang och eget driv men erbjuder samtidigt mycket frihet och möjlighet att själv styra arbetet och projekten. För att det ska funka bra är det viktigt att vi delar samma arbetsfilosofi.

Arbetsfilosofi

Vi förbinder oss till transparens, kvalitet och tillförlitlighet. 
Vi förbinder oss till vetenskapliga resultat. 
Vi kommer inte att delta i att snedvrida fakta.
Vi kommer att använda vår erfarenhet och kunskap för att informera våra kunder och för att underlätta hållbar utveckling och praxis. 
Vi kommer att ta tillfället i akt för att maximera vår positiva effekt. 
Vi kommer att samarbeta med alla som vill ta ansvar för en övergång mot en mer hållbar framtid.
 

Hör av dig till maja@miljogiraff.se om du är intressera.

Tipsa gärna andra i ditt nätverk.

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
maja@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Who can you be a part of the change?