Bild på miljögiraff teamet utomhus

Om miljögiraff

 

Miljögiraff – miljöbedömning och ekodesign!

Vi skapar mätbarhet i miljöarbetet utifrån ett livscykelperspektiv på miljöaspekter och hjälper kunden att minska sin miljöbelastning genom konkreta och konstruktiva designprocesser.

Genom att hålla perspektivet stort och utgå från samhällets bästa, kan vi bidra till att långsiktigt hållbara lösningar skapas av våra kunder. Miljögiraff ser det som sin uppgift att ge miljöstrategisk ledning för positiv utveckling.

LCA (life cycle assesment) är en metod som skapar förutsättning för att modellera komplexa system av miljöaspekter med trovärdig bedömning av potentiella miljöeffekter.

DFE (Design For Environment) är en metod som skapar förutsättningar att på ett systematisk och kreativt vis utveckla produkter och tjänster mot minskad miljöbelastning. Vår kunskap om LCA kombinerar vi med designmetodik.

De kunder som väljer oss är angelägna om att på ett effektivt sätt få ett miljöstrategiskt underlag som är trovärdigt och ger relevanta resultat.Peace, love and giraffes!

 

Peace

Ju fler som får nytta av vår kunskap och våra resultat desto mer hållbar utveckling. Våra produkter och lösningar bygger på öppenhet och förtroende. På det viset utvecklas vi ihop med våra leverantörer och kunder. Hållbar utveckling är en win-win situation för alla. Därför anser vi det för självklart att ju fler som får nytta av våra projekt ju större värde.
Det blir mer och mer uppenbart att vi måste ta andra perspektiv än de ekonomiska i beaktande för att skapa en hållbar utveckling. Vi ser en fungerande ekonomi som ett självklart fundament för vår verksamhet men vill undvika att vara fast i enbart kommersiella krafter. Vi prioriterar projekt som kan få stora miljömässiga och sociala vinster. Vi lägger också 10% av vår tid i ideella projekt som tilltalar oss personligen och som tror kan bidra med en hållbar utveckling. Ett exempel är organisationen Friends Pioneer som jobbar för hållbar utveckling i slummen i Kenya. Vi har bidragit med byggnationen av en skola, stöd till föräldralösa barn, byggnationen av ett IT – café med mera.

Love

Att se sina egna behov idag men också behoven i framtiden är en förutsättning för att skapa en hållbar utveckling.
Ett inkluderande förhållningssätt är viktigt ur ett solidariskt perspektiv men också för hållbar utveckling i stort.
För att kunna inkludera måste du vara beredd att utvecklas. Personlig utveckling är viktigt för oss som individer men också som företag. Vi jobbar med att ständigt utveckla vår kunskap, världen är i ständig förändring och det måste vi också vara.
Idag är det viktigt att gå från ord till handling. Vi har kunskap om vad som behöver göras för att vi ska nå hållbar utveckling men den får ett värde först när vi börjar leva i linje med den. Miljögiraff jobbar mycket med utbildningar för att utbilda människor dels i grundläggande miljöfrågor men också för att försöka inspirera till konkret förändring. Vi kan alla bli en del i att möta den globala utmaningen, ta chansen och var den positiva förändringen!

Giraff

Vi står inför stora omställningar inom samhället. Det gäller att våga förändras men att samtidigt vara sig själv. Det är en av vår tids stora utmaning för företag. Miljögiraff kan välja att vara en partner som uppmuntrar detta och får er att hitta nya vägar framåt. Giraffen (som har det största hjärtat bland landlevande djur) är en symbol för att ha perspektiv och empati så att vi kan skapa kreativa, konstruktiva och långsiktigt hållbara lösningar!Nyhetsbrev

Klicka på länken ovan för att läsa senaste nyhetsbreven.

Vill du få våra nyhetsbrev direkt i inkorgen?
Anmäl dig här!

* måste fyllas i
Intresse

Läs mer

Dela

Vi lever som vi lär!

Tack vare certifieringen har vi lyckats skruva åt miljökraven på oss själva. Bra Miljöval el, miljökrav i alla inköp (framförallt hotell och resor!). Leva som vi lär helt enkelt! Genom att lägga in våra miljöaspekter i SimaPro så har vi kunnat mäta vad som spelar störst roll och sätta mål på det. Inköp av tjänster är det stora för oss. Hotell, resor och diverse. Så det gäller att ställa miljökrav när vi väljer dessa tjänster. Sen har vi flera lågt hängande frukter som förnybar el, miljömärkt papper, ekologiskt kaffe, elsnål skrivare och koll på kemikalier. Skönt att leva mer som vi lär!
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!