Miljöstrategi med livscykelperspektiv

Med 10 års erfarenhet av att se produkter i ett livscykelperspektiv så kan vi se tydliga mönster. Cirkulära affärsmodeller är en tydlig trend.
De företag som antar ett livscykelperspektiv ser chanserna bygga starkare relationer med både leverantörer och kunder genom att sälja funktion istället för materiell produkt. Kretsloppen för materialen kan då optimeras samtidigt som värdet av funktionen ökar.
Starkare relationer bygger ju mycket på tillit. Vi kan underlätta det med trovärdig kommunikation och transparens i hela livscykeln.
Med den standardiserade och vetenskapliga metoden Livscykelanalys så skapar vi mätbarhet av miljöpåverkan som underlag för trovärdig kommunikation.

Informationen används för att ta beslut om hur en produkt bör utvecklas.

 • Om det är en passiv produkt, vilka material och delar är viktiga att byta ut?
 • Om det är en aktiv produkt, hur kan vi hjälpa användaren att minska energiförbrukning?
 • Om produkten har en kort livslängd, är den lätt att återvinna?
 • Om den har en lång livslängd, kan den repareras och uppgraderas?
 • Om vi skall berätta att produkten har mindre miljöpåverkan än alternativen, vad skall vi säga?
 • Om en sorts miljöpåverkan står emot en annan, vilken är viktigast?

Miljöstrategier med livscykelperspektiv innebär att sluta cirkeln.

 

Låt oss vägleda er med Miljöstrategier för samarbete och helhetsperspektiv!

Vägen till värdeskapande med miljöstrategier

 1. Förstå helheten – Se er position i ett helhetsperspektiv om hållbar utveckling och bli medvetna om möjligheterna inom life cycle thinking. Ta del av vår kunskap.
 2. Bygg samarbete – Skapa strukturer i hela livscykeln för tydlig ledning, transparent kommunikation och effektiva arbetssätt. Bli självständiga inom hållbarhet.
 3.  Kartlägg livscykeln – Skapa mätbarhet genom att kartlägga och bedöma era miljöaspekter.
 4.  Skapa värde
 • Öka er marknadsandel genom att utmärka er som det mest hållbara alternativet. Flytta fram er position med certifiering, miljömärkning och lättillgänglig information. Med ett vetenskapligt underlag och helhetsperspektiv kan ni vara trygga i er kommunikation.
 • Utveckla produkter och lösningar som har framtiden för sig. Efterfrågan på hållbara lösningar kommer bara öka. Ni lägger grunden för värdeskapande för er och samhället i många år framöver.
 • Stärk relationerna i er livscykel genom samarbete för hållbar utveckling.

”Livscykelperspektiv är nyckeln till cirkulära affärsmodeller”

Miljögiraff erbjuder miljöstrategisk rådgivning till företag som ett stöd i deras utveckling av affärer och produkter. Med kunskap om miljöaspekter i ett livscykelperspektiv visar vi på möjligheter att skapa cirkulära affärsmodeller med produkter och tjänster. Hitta innovationsmöjligheter och identifiera kostnadsdrivare. Mätbarhet ger er koll på miljöstrategi! Att ha koll på miljöaspekter i utveckling av nya produkter är ofta en strategisk fördel i kommunikation om produkt och varumärke. Det är också en drivkraft att ta fram bättre produkter. Ni erbjuds en överblick av de metoder som används, för att ha koll. Upptäck era risker och möjligheter innan andra gör det!

Hur kan ni vara en del av lösningen!? Hållbar utveckling och miljöfrågor upplevs ofta som ett problem för företag att förhålla sig till. Med fokus på det som ni kan påverka så ert företag istället vara en del av lösningen! Vi ger er en helhetsbild över området hållbar utveckling så att ni kan orientera er.

Skapa bättre produkter med hot spots och nyckelparametrar! Det gäller att ha koll på sina produkters miljöaspekter i hela livscykeln, inte bara inom sina egna processer, utan även uppströms och nedströms. Den grundläggande metodiken för att angripa detta perspektiv heter Life Cycle Assessment (LCA ISO 14044). Den används för att skapa ett mätbart underlag om alla miljöaspekter som en produkt har i sin livscykel. Begrepp identifieras och exempel presenteras för att ge en grundläggande förståelse. Design For Environment är en process att metodiskt integrera miljöfrågor i skapandet av nya produktförslag. Det finns en rad verktyg och metoder, men det är långt från vanligt att de används! Miljögiraff har hjälpt flera företag, utbildar på Chalmers i ämnet och deltar i utveckling av metodiken. Ta del av vår samlade erfarenhet och kunskap om metoder och verktyg.

Kommunicera starkare med kvantitativa resultat och vetenskaplig grund!Kommunikation om miljö är viktigt både internt för att skapa samarbete och mot intressenter som förväntar sig ansvar i miljöfrågor. Vi diskuterar fördelar och nackdelar med t ex. Miljövarudeklaration, Svanen och Bra Miljöval. Carbon Footprint är också ett sätt att kommunicera miljöprestanda men då bara om växthuseffekt. Det kan omfatta en verksamhet eller vara produktspecifikt. Water Footprint, är det senaste som utvecklas mot en standard. Det börjar få allt större betydelse när det gäller att utvärdera och kommunicera. I

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!