Utbildningar i Livscykelanalys; EPD och SimaPro – 2021-09-13T14:41:55+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

5 st kurstillfällen i Livscykelanalys och miljöbedömning i SimaPro.

Grundläggande Livscykelanalys enligt ISO 14044

Vill du veta hur din tjänst eller produkt påverkar miljön? I detta webinarie får du grundläggande förståelse för Livscykelanalys, som förberedelse inför kursen ”LCA med SimaPro”.
Ett livscykelperspektiv på miljöfrågor är viktigt för att veta vilken produkt som har minst miljöpåverkan. Metoden Life Cycle Assessment (LCA) är den vetenskapliga metoden för att bedöma miljöpåverkan och används för produktutveckling, upphandling och hållbarhetsrapportering.

 

 

Webinar: 18 November kl: 9:00 – 12:00

Pris: 1.995 kronor exklusive moms per plats. Fakturering sker innan kursen.
Anmäl dig senast 7 dagar innan kurstillfället i nedan formulär. 
Avanmälan senare än 7 dagar innan debiteras med 50% av kursavgiften,
senare än 2 dagar innan 100% av kursavgiften.

Anmäl dig via den här länken
 

Webinar: 22 November kl: 9:00 – 12:00

Pris: 1.995 kronor exklusive moms per plats. Fakturering sker innan kursen.
Anmäl dig senast 7 dagar innan kurstillfället i nedan formulär. 
Avanmälan senare än 7 dagar innan debiteras med 50% av kursavgiften,
senare än 2 dagar innan 100% av kursavgiften.

Anmäl dig via den här länken

Agenda

Webinariet består av en föreläsning, med tid för diskussion och frågor. I detalj är schemat:

kl: 9:00 Syftet med LCA och vad det kan användas till + Metodens fyra moment

kl: 09:50 Paus

kl: 10:00 Olika metodik inom LCA + Styrkor och svagheter i metoden

kl: 10:50 Paus

kl: 11:00 Hur man gör en LCA + Hur man tolkar resultatet från en LCA

kl: 11:30 Diskussion och frågor

kl:12:00 Slut

 

Kursledare

Daniel Böckin är LCA-expert på Miljögiraff, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom LCA och hållbarhet. Han har en doktorsexamen inom LCA på resurseffektiva lösningar och cirkulära affärsmodeller.

LCA med SimaPro – verktyg för bedömning av produkters miljöpåverkan

Med SimaPro gör du miljöbedömningar av produkter för att ha underlag till ekodesign och Miljövarudeklaration. Den här kursen passar för dig som inte tidigare har jobbat med SimaPro eller precis har börjat. Förkunskaper i LCA krävs om du inte har det innan får du det genom kursen Grundläggande livscykelanalys  enlig ISO 14044

Webinar: 19 Oktober kl: 9:45 – 15:00
Pris: 1.995 kronor exklusive moms per plats. Fakturering sker innan kursen.
Anmäl dig senast 7 dagar innan kurstillfället i nedan formulär. 
Avanmälan senare än 7 dagar innan debiteras med 50% av kursavgiften,
senare än 2 dagar innan 100% av kursavgiften.

Anmäl dig via den här länken 

Webinar: 23 November kl: 9:45 – 15:00
Pris: 1.995 kronor exklusive moms per plats. Fakturering sker innan kursen.
Anmäl dig senast 7 dagar innan kurstillfället i nedan formulär. 
Avanmälan senare än 7 dagar innan debiteras med 50% av kursavgiften,
senare än 2 dagar innan 100% av kursavgiften.

Anmäl dig via den här länken 
 

Kursinnehåll

Under webinaret går vi igenom: 

Bakgrund  – Strukturen  – Modellering  – Miljöpåverkan bedömning

Resultat  – Skapa egna data –  Import/export  – Allmänna frågor

Under kurstillfället arbetar du på egen dator med SimaPro och kan testa de funktioner vi går igenom. Webinaret kommer hållas på Teams. Alla deltagare får en tillfällig SimaPro-licens som går att använda i 4 veckor. Den installeras av deltagare på egen PC innan kursstart

Agenda
kl 9:45 Inloggning och uppkopplingstestning
kl 10 Kursen startar
kl 12 Paus för lunch
kl 13 Egna studier med frågor och svar via chatten
kl 14 Genomgång och summering
kl 15 Kursen avslutas

Kursledare

Marcus Wendin leder Miljögiraff sedan 2003. Miljögiraff erbjuder miljöbedömningar med livscykelanalys och ekodesign. Kunderna finns främst inom tillverkning, såsom hissar från Hydroware, lampor av Fagerhult, Nudie Jeans och offentliga aktörer som Sollentuna Kommun.
Annie Johansson började som LCA-konsult i maj 2020 och har bland annat genomfört LCA-analyser på olika produkter inom bygg, kök och plastindustrin.
 

Lär dig granska en Miljövarudeklaration (EPD)

För miljökommunikation om produkter som kräver jämförbarhet och transparens, så används miljövarudeklaration. Det är en kortfattad och tydlig sammanfattning av en Livscykelanalys, med referenser till en fullständig dokumentation och tredjepartsgranskning. I denna kurs lär du dig granska miljövarudeklarationer, EPDer.

Webinar: 2 November kl: 9:45 – 16:15

Pris: 1.995 kronor exklusive moms per plats. Faktureras efter genomförd kurs. 
Anmäl dig senast 7 dagar innan kurstillfället i nedan formulär. 
Avanmälan senare än 7 dagar innan debiteras med 50% av kursavgiften,
senare än 2 dagar innan 100% av kursavgiften.

Målgrupp: Nuvarande granskare inom EPD systemet, eller experter på livscykelanalys som ska bli granskare.

Anmäl dig via den här länken 

Miljögiraff som håller i kursen arbetar med  programmet för det Internationella EPD systemet . EPD står för Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration. I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt – antingen en vara eller en tjänst – över hela dess livscykel.

Efterfrågan på EPDer har ökat markant och nu både granskar och genomför Miljögiraff flera EPDer inom en rad olika branscher.

Agenda

09.00 Om Miljövarudeklaration, EPD

09:30 EPD granskning

10:30 LCA granskning

12.00 Lunch

13.00 Granskning av LCA data – Review of LCA data – provkontroller baserade på resultat vid granskning av EPD- och LCA processer.

15.00 Deltagarna fyller i en verifieringsrapport för en konstruktions produkt och sickar den som grund för examen.

16.00 Summering och avrapportering

Utbildare

Marcus Wendin leder Miljögiraff sedan 2003. Miljögiraff erbjuder miljöbedömningar med livscykelanalys och ekodesign. Kunderna finns främst inom tillverkning, såsom hissar från Hydroware, lampor av Fagerhult, Nudie Jeans och offentliga aktörer som Sollentuna Kommun.

För eventuella frågor, kontakta Marcus Wendin, marcus@miljogiraff.se.

 

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
Simapro@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Who can you be a part of the change?