Miljögiraff i planetens tjänst – 2021-06-21T09:07:52+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Miljögiraff i planetens tjänst

Nu har vi tagit steget fullt ut och justerat formuleringarna så att det inte ska råda något tvivel om hur vi prioriterar och varför vi finns till. 
 

Miljögiraff jobbar med att hjälpa företag och organisationer att utvecklas positivt men våra verkliga skyddsobjekt är planetens ekosystem och de människor och djur som lever här. 

 
Det är otroligt skönt att vi som jobbar på Miljögiraff kan guida oss själva genom antaganden, kompromisser, projektbeskrivningar och annat dagligt arbete med detta perspektiv. 
Känns det svårt kan vi ställa oss själva frågan: Bidrar det jag gör nu till att skydda och stärka ekosystemen på planeten? Är jag i planetens tjänst på bästa sätt?

Två nya Miljögiraff

Vi har stärkt vårt team med två till Livscykel experter. Viktor Hakkarainen har tidigare jobbat med energi beräkningar i byggnader och som LCA konsult på AFRY. Daniel Böckin har en rykande färsk doktorsavhandling kring miljöpåverkan kopplat till företags vinst och cirkulär ekonomi. 
Har ni inte redan haft kontakt med dem så lär ni säkert stöta på varandra snart, i LCA-världen.

Läget är som vi alla vet akut, på bara 9 år ska vi halvera vår klimatpåverkan (samtidigt som vi skyddar ekosystemen) på individnivå, företagsnivå och samhällsnivå.
Det ger oss hopp och energi att allt fler både genomför och efterfrågar livcykel perspektivet i strävan efter att ta mänskligeheten innanför planetens gränser. 
Med sammanlagt 5 st livcykel analytiker är vi hyfsat rustade att möte efterfrågan under hösten.
Men vi behöver bli fler både på Miljögiraff och i andra organisationer. Har du funderingar på hur du eller din organisation kan stärka er inom livscykelperspektivet så vill vi gärna att ni hör av er.
Tillsammans kommer vi kunna växla upp.

 

Miljöspendanalys | Upphandlingsmyndigheten

Ett verktyg som vi utvecklat tillsamman med Upphandlingsmyndigheten är en Miljöspendanalys. Med en Miljöspendanalys kan du se vilka inköp i din organisation eller i ditt företag som driver klimapåverkan.
Att koppla bokföring till klimatdata är ett bra sätt för oss att få en bild av nuläget. Det riktar vår uppmärksamhet mot de områden där vi behöver fokuser när vi ska skapa våra klimatstrategier.
I länkarna här nedan kan ni se hur Upphanlingsmyndigheten beskriver Miljöspendanalysen, hur den kan användas och hur de t ex har beräknat de olika Regionernas klimatavtryck med hjälp av den. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/
 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/regionernas-miljopaverkan/
 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/kommunernas-miljopaverkan/

Sen start har vi lärt oss mycket om den här typen av analys och ser nu att vi kan hjälpa många olika typer av företag att identifiera hur klimatpåverkan är kopplad till deras budget och vart fokus för klimatstrategierna bör riktas. 
Vill du veta mer om hur vi skulle kunna arbete ihop kring miljöspendanalys och utveckling av klimatstrategi är du välkommen att höra av dig till oss.
Du hittar också inspiration under
exponentialroadmap.org

Twitter

Facebook

Website

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
miljogiraff@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

You can contribute to a positive future.