Tuoreimmat kuulumiset SimaProlta! (copy 01) – 2021-04-01T10:20:00+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Tuoreimmat kuulumiset SimaProlta!

Valoa kohti mennään ja kevät alkaa jo lämmittää melkeimpä koko maassa. Täältä tulevat terveiset ja tuoreimmat kuulumiset SimaProlta niin entisille, nykyisille ja mahdollisesti myös tuleville asiakkaillemme. 

Me Miljögiraffin konsultit, jotka olemme edustaneet SimaProta Ruotsissa jo 16 vuotta, olemme erityisen iloisia siitä, että tämän vuoden aikana tavoitteenamme on vahvistaa läsnäoloamme myös Suomen markkinoilla eri tavoin. Haluaisimme esimerkiksi luoda foorumin, jossa SimaPron käyttäjät Suomessakin voivat keskustella ajankohtaisista asioista ja yhdessä tekemisen kautta luoda vahvaa ja kestävää kehitystä. 

Meille on myös hyvin tärkeää ymmärtää, mitä tukea toimintanne vaatii. Siksi liitämme tähän kirjeeseen muutaman kysymyksen ja toivomme, että voitte kertoa meille enemmän tarpeistanne.
Yrityksemme laajenee kevään aikana, ja olemme myös uusineet suomekieliset verkkosivumme. Myös organisaatiota on viilattu. LCA-konsulttimme ovat saaneet työnkuvaansa uusia aloja. Maja Jakobsson siirtyy toiminnan johtajaksi ja Marcus Wendin vastaa liiketoiminnan kehittämisestä, sekä Suomen ja Ruotsin markkinoista Per Lindmanin tuella ja Annie Johansson vastaa viestinnästä.

Yritys on myös tehnyt yhteistyösopimuksen suomenkielisen CSR-viestsinnän ammattilaisen ja juristin, Johanna Parikka Altenstedtin, kanssa voidaksemme ylläpitää yhteyttä Suomeen nopeammin ja tehokkaammin.
Tutustu myös uusittuun suomenkieliseen sivustoomme, joka avataan 7. huhtikuuta täällä: simapro.fi

 
                                                                 Pidetään yhteyttä!

 

SimaPro monessa mukana

Ohjelmistomme on tällä hetkellä maailman laajimmin käytetty ja johtava elinkaarianalyyseja mallintava ohjelmisto, jonka kautta saatte samalla käsiinne parhaat LCA-kirjastot ja tiedostot, kuten Ecoinvent ja Agri-footprint, jne. 

SimaProta käytetään nykyään monella eri tavalla sekä tuotteissa että tuotantoprosesseissa:

  •  hiilijalanjäljen laskentaan (Carbon footprint, CFA),
  • muotoiluun ja suunnitteluun (ekodesign)
  • ympäristötuoteselosteisiin (Environmental Product Declaration, EDP), 
  • vesijalanjäljen laskentaan (Water footprint, WF), 
  • avainparametrien indekseihin (Key Parameter Index, KPI) ja 
  • kestävän kehityksen raportointiin (GRI, jne). 

Yritykset, tutkimuslaitokset ja konsultit yli 80 maassa käyttävät SimaProta. Ohjelmistoa on kehitetty vuodesta 1992 kansainvälisen elinkaariarviotyön yhteydessä samaan tahtiin kuin ISO 14 000-standardia ja Agenda 21 –sopimusta. Kehitystyömme perustuu yhteistyökulttuuriin, jossa tieteelliset metodit, läpinäkyvyys ja järjestelmäanalyysit kohtaavat samanarvoisina. Se takaa toiminnan uskottavuuden, merkityksen ja terveen kilpailun. SimaPro kehittyy siis jatkuvasti määrätietoisten ja energisten työntekijöidemme, opiskelijoiden ja asiakkaidemme toimesta. Nyt haluaisimme saada mukaan myös suomalaista osaamista ja kokemusta.

Havainnoista oivalluksiin
SimaPron eri toiminnot auttavat myös viestinnässä, koska kestävän kehityksen onnistuminen on pitkälti myös ihmisten käytöksen muuttamista, ja siihen vaaditaan osuvaa viestintää. Meillä ymmärretään, että ei riitä, että LCA-mallinnus valmistuu, sillä yhtä oleellista on jakaa tulokset. Vasta siten tehdään havainnoista oivalluksia, joiden avulla voidaan saada aikaan muutos. Ja oivallusten paras ystävä on kollega, jonka kanssa voi pallotella kysymyksiä. 

SimaPron avulla pääsette myös käyttämään laajimpia ja kaikkein tärkeimpiä tietokirjastoja. Kaikki tulokset voidaan johtaa ja liittää niiden alkuperäisiin lähteisiin muutamalla klikkauksella. Ohjelmistojen dataa voidaan käyttää kaikissa listoissa ja nimikkeistöissä, mikä sopii hyvin elinkaarianalyysien seurantaan. Mutta kirjastot ovat myös pitkälti käyttäjien yhteistyön tuloksia, ja näin ollen SimaPro -foorumin avulla voitte myös olla mukana luomassa uutta dataa muiden käyttöön. Näin piilo-olettamukset eivät pääse vaikuttamaan tuloksiin. 

Verkostoista voimaa
Kansainvälinen SimaPro -verkostomme tarjoaa korvaamatonta asiantuntemusta ja lyömätöntä maailmanlaajuista palvelua. Pystymme fasilitoimaan suuria kansainvälisiä hankkeita niin yhden kuin useammankin asiakkaan toiveesta. 

Toivomme, että haluatte olla mukana tässä kehityksessä kanssamme. Laittakaa meille vinkkejä myös siitä, minkä alan keskustelut ja koulutukset eri foorumeissa erityisesti kiinnostaisivat juuri teitä. Teemme myös mielellämme suomalaisia referenssitapausesittelyjä kansainvälisiin tapahtumiimme, joten mikäli olette saaneet hyviä tai mielenkiintoisia tuloksia käyttämällä ohjelmistoamme, ja haluatte kertoa enemmänkin siitä, ottakaa yhteys meihin pikimmiten. 

 

Tapahtumia ja vinkkejä

Tervetuloa uuden Plastic LCA -työkalun esittelyyn!
13 huhtikuuta klo. 10:00-10:50 Zoomissa
Kaikki ovat tervetulleita, mutta webinaari on räätälöity koskemaan suurien organisaatioiden tavallisten muovituotteiden hankintaa ja kilpailutusta.  
webinarplast

Webinaarin kieli: ruotsi

Webniaarin sisällöstä:
Muovi on materiaali, jonka käyttö vaikuttaa ilmastojalanjälkeen huomattavasti. Useimmiten muovituotteet ovat lyhytikäisiä, ja siksi on erityisen tärkeää, että käytetään kierrätettyä muovia. Toinen oleellinen asia on muovin nopea hajoaminen, varsinkin jos on vaara siitä, että tuotteet joutuvat luontoon. Ja mikäli muovituotteet poltetaan, on tärkeää, että raaka-aine on uusiutuvaa. Plast LCA pitää huolen siitä, että tällaiset seikat tulevat mukaan, kun tehdään elinkaarianalyyseja. Samalla on tärkeää, että tiedot ohjelmistossa päivittyvät käyttäjien avulla. Näin luomme kestävää kehitystä yhdessä.

 

PRé -uutisia

SimaPron kehittäjä, hollantilainen PRé luo uutta koko ajan. Tutustu täältä heidän uutiskirjeeseensä, ja hanki uunituoretta tietoa esimerkiksi siitä miten P & G on käyttänyt SimaProta pakkaussuunnittelussa ja ekodesignissa. 
Identifying the most sustainable packaging designs – PRé Sustainability (pre-sustainability.com)

 

Miljögiraff puhuu suomea

Maaliskuusta alkaen meillä on tukenamme CSR-viestinnän erityisosaaja ja juristi Johanna Parikka Altenstedt, joka auttaa teitä löytämään parhaat vastaukset ja ratkaisut haasteisiinne myös suomeksi.                             
Johannan taustoista löytyy kokemusta teräsalan, rakennusalan, sosiaalivastuun ja biologisen moninaisuuden saralta.
Johannan sähköposti on: johanna.p@miljogiraff.se

Muutama kysymys
Olisimme kiiitollisia, jos voisitte vastata kysymykiin tässä alla, ja lähettää vaikka sähköpostitse Johannalle. 
 
1) Oletteko käyttäneet säännöllisesti SimaPro ohjelmistoa viimeisten kahden vuoden aikana?  Kyllä / Ei
Jos kyllä: Minkä alan laskelmia ja mihin tarkoitukseen olette käyttäneet ohjelmistoa:

2) Mitä uusia alueita haluaisitte kattaa ohjlemiston avulla?

3) Minkälainen verkostuminen on teille tärkeintä juurin nyt?

4) Oletteko havainneet puutteita ohjelmistoissamme? Kyllä/Ei
Voitteko tarkentaa, jos olette:

5) Onko teillä hyviä asiakastarinoita SimaPron käytöstä kerrottavana?  Kyllä/Ei
Jos on, mitä oivallukset ja onnistumiset koskevat?
 

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
Simapro@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Who can you be a part of the change?