Ett förenklat LCA-verktyg för plast (copy 01) – 2021-03-31T06:00:00+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Välkommen på en introduktion av Plastic LCA tool

Vi ses Tisdagen den 13 april kl. 10:00-10:50 på Zoom.
Alla är välkomna men verktyget är allra bäst för dig som arbetar med inköp och upphandling av vanliga plastprodukter för stora organisationer.

Anmälan på webinarplast.lcaview.com

Hållbara strategier för plastanvändning.

Projektet ”Jakten på plasten” har identifierat användningen av plast som ett område där bättre miljöstrategier kan minska klimatpåverkan väsentligt.

Plast är vanligt i kortlivade produkter, och därför är det särskilt viktigt att använda återvunnet material, som kan återvinnas igen. Eller om det är stor risk att plasten hamnar i naturen, så är det viktigt att den kan brytas ner. Om vi inte kan undvika att den hamnar i förbränning, så är det viktigt att råmaterialet är förnybart. Detta är exempel på generella miljöstrategier. 

För att veta att man börjar arbeta med de produkter som gör störst skillnad, så kan du ha hjälp av vårt verktyg  Plast LCA, som är en förenklad livscykelanalys av vanliga plaster. Syftet från vår sida är att göra våra resultat tillgängliga för så många som möjligt. Nackdelen med den här typen av förenklade verktyg är att de kan vara för generella och att de behöver uppdateras kontinuerligt. Men med många användare så kan vi hålla det uppdaterat!

 

Twitter

Facebook

Website

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
miljogiraff@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

You can contribute to a positive future.