SimaPro – Collect och Share – 2021-03-01T12:49:51+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Öka transparens och underlätta samarbeten

LCA mjukvaran SimaPro finns i olika version för studenter, experter och för utvecklare. Det finns även en webbaserad plattform med apparna SimaPro Share, SimaPro Collect och SimaPro Flow. Flow är en app som hanterar själva modellen för livscykelanalys. 
SimaPro Collect används för att samla in data till modellen från de olika aktörerna i produktens livscykel. Med SimaPro Share kan resultatet av en LCA delas med andra i organisationen på ett interaktivt sätt. Allt handlar om transparens och om att underlätta samarbete! 

Läs mer på SimaPro.se och SimaPro.com

 

Skapa kundnytta med Share

På Miljögiraff använder vi alltid de olika apparna när vi jobbar i SimaPro. Vi delar ofta våra resultat med kunder i en Share modell. 
I vår senast livscykelanalys åt Polykemi kunde vi göra resultatet mer tillgängligt och interaktiv genom att lägga in de olika ingredienser för deras material i SimaPro Share. På det sättet kan Polykemi själva testa vad som händer med miljöpåverkan när de ändrar sammansättning i sina material eller om de skapar nya material med befintliga ingredienser. 
Ett annat bra exempel på nyttan med Share är vårt arbete med Ballingslöv International. I den livscykelanalysen byggde vi upp en share modell som innehöll ett köks alla komponenter så som luckor, stommar, bänkskivor osv. Genom att ta emot resultat vi Share blir det lättare för Ballingslöv att se effekten av olika materialval och varianter på kök. Genom att själva kunna variera kökens utformning i Sharemodellen kan Ballingslöv få ut klimatpåverkan för varje specifik leverans till slutkund. I båda de här projekten är livscykelmodellen byggd i SimaPro desktop. 

 

Förenkla samarbeten

Hur bra en analys är beror mycket på kvalitén på den data som stoppas in. Hur datainsamlingen ska bli enklare och gå snabbare är en evig fråga för alla i branschen.
Med SimaPro collect får du ett webbaserat hjälpmedel som är extra bra om det är många olika företag inblandade eller om det är höga krav på datasäkerhet. Som i vår senaste livscykelanalys åt Hexpol. Då använde vi SimaPro Collect för att underlätta processen. I den här livscykelanalysen behövde vi engagera flera olika personer för att få rätt information om de ingående komponenterna. I SimaPro collect kan man koppla ansvariga personer till olika specifika frågor. Genom SimaPro collect fick vi en plattform för kommunikation om datainsamlingen både interna på Hexpol men också med externa personer hos olika leverantörer. Det var också viktigt med datasäkerheten och med hjälp av SimaPro Collect  slapp vi att gå via extern mejlserverar.

 

Det är vi som ger support

Har du frågor eller funderingar rörande SimaPro eller LCA generellt finns vi alltid tillhands.
Då når oss via simapro@miljogiraff.se 
Vill du följa utvecklingen och veta vad andra LCA experter tänker på så tycker vi att du ska registrerade i den här det här diskussionsformuet LCA Discussion List .

Det är en viktig kanal för oss och ett utmärkt sätt att bygga nätverk med LCA experter över hela välden.
 

 

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
Simapro@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Who can you be a part of the change?