We are looking for Lifecycle experts – 2021-01-15T14:46:28+00:00


*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Vill du jobba med oss?

Miljögiraff söker nya medarbetare. Vi behöver förstärkning och letar i första hand efter en medarbetare till vårt kontor i Kalmar men även förstärkning till Göteborg är aktuellt. 
Kompetensen som efterfrågas är erfarna konsulter inom livscykelanalys som är intresserad att vara med och utveckla Miljögiraff.

Att arbeta på Miljögiraff

Genom att skapa mätbarhet kring hållbarhetsarbetet hjälper vi våra kunder att ställa om till mer hållbara produkter och arbetssätt. 
Vår utgångspunkt är alltid livscykelperspektivet och vårt fokus alltid positiv och hållbar utveckling.
Förutom att kartlägga nuläget och identifiera förbättringspotential för våra kunder så har vi agenturen för SimaPro och är en del av det globala partnernätverket. 
Det ger oss, trots den lilla organisationen, stora möjligheter till internationella, innovativa och komplexa projekt. Att arbeta på Miljögiraff ger dig därför möjlighet att använda dig av och utveckla självständig och innovativ expertis inom Livscykelanalys. 

Arbetet på Miljögiraff kräver stort engagemang och eget driv men erbjuder samtidigt mycket frihet och möjlighet att själv styra arbetet och projekten. För att det ska funka bra är det viktigt att vi delar samma arbetsfilosofi.

Arbetsfilosofi

Vi förbinder oss till transparens, kvalitet och tillförlitlighet. 
Vi förbinder oss till vetenskapliga resultat. 
Vi kommer inte att delta i att snedvrida fakta.
Vi kommer att använda vår erfarenhet och kunskap för att informera våra kunder och för att underlätta hållbar utveckling och praxis. 
Vi kommer att ta tillfället i akt för att maximera vår positiva effekt. 
Vi kommer att samarbeta med alla som vill ta ansvar för en övergång mot en mer hållbar framtid.
 

Hör av dig till maja@miljogiraff.se om du är intressera.

Tipsa gärna andra i ditt nätverk.

Copyright © Miljögiraff, All rights reserved.

Our mailing address is:
maja@miljogiraff.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Who can you be a part of the change?