Miljövarudeklaration

Det bästa sättet att kommunicera era miljöfördelar gentemot andra alternativ, är miljövarudeklaration. Det ger trovärdighet och jämförbarhet. Men det underlättar faktiskt också arbetet med miljöstrategier och förbättringar, eftersom det skapar en systematik som fungerar i längden.

Det internationella EPD systemet är det program som vi valt att arbeta med. Det drivs och utvecklas av IVL. Miljögiraff är Diplomerad verifierare för Kvalitetssäkrade klimatdeklarationer baserade på EPD, se följande länk.

EPD passar bäst för produkter i affärer mellan företag men ger också styrka i miljöargument till slutkund på ett mycket trovärdigt sätt. Metoden som ligger bakom är LCA som är särskilt anpassad för att styra valet av systemgränser och vilka miljöaspekter som skall redovisas. Inom olika kategorier av produkter så utvecklas Product Category Rules (PCR) av det företag som först gör en EPD inom en kategori.

Miljögiraff hjälper er att genomföra LCA för att ta fram EPD och vid behov även PCR. Vi är även oberoende granskare av EPDer.

Som referens på EPDer kan vi nämna:

– Golvabia
– Scandic Steel
– Attends Healthcare AB

Som referens på granskning EPDer kan vi nämna:

– Fristad AB

– NCC

– Vattenfall

– Husqvarna

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!