Life Cycle Assement

Metoden Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040) används för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter.  Att bedöma en produkt med LCA skapar ett omfattande och vetenskapligt underlag som kan utnyttjas för flera olika syften. 

Utveckling Teknik och alternativa lösningar utvärderas för att hitta potential till förbättringar i ett produktsystem. Det gäller t ex materialval och tillverkningsprocesser. Energiförbrukning hos aktiva produkter bedöms i ett livscykelperspektiv. Sluthantering optimeras för att återanvända komponenter och återvinna material och energi.

Kommunikation LCA underlaget kan styrka era miljöargument och vara underlag för att möta miljökrav vid upphandlingar eller vid miljömärkning.  Då materialet är framtaget vetenskapligt och enligt internationella standarder kan ni vara trygga i att kommunicera ut det till era kunder. Resultatet kan användas som underlag till miljöledning, produktutveckling och miljömärkning.

Kontroll LCA ger en översikt så att vi kan identifiera nyckelparametrar för era väsentliga miljöaspekter.  Det kan vara t ex konsumtion av ett visst material, ett utsläpp till luft, mark eller vatten, eller hantering av ett visst avfall. En parameter att styra efter kan vara mängden avfall per år. En parameter att kommunicera kan vara Carbon Footprint per produkt ut. I

Dela

Har du frågor till oss?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!