Grundläggande miljöutbildning

Miljögiraff har genomfört grundläggande miljöutbildningar sedan 2005, alltid med väldigt goda omdömen. Som experter på miljöbedömningar erbjuder vi praktiska och konkreta råd om vad som är viktigt att fokusera på, såväl på verksamhets- som individnivå. Vi har hjälpt både målare och restauranger, såväl som knivtillverkare och kommuner.

Utbildningsmaterialet uppfyller kriterierna för en grundkurs enligt Miljödiplomering, dvs Svensk Miljöbas miljöledningssystem. Innehållet i utbildningen anpassas dessutom till er specifika verksamhet.

Vår ambition är att göra grundutbildningen så angelägen som möjligt för er organisation. Utbildningen hålls i era lokaler och vår erfarenhet säger att det inte bör vara mer än 15-17 deltagare per utbildningstillfälle för att kunna hålla uppe engagemang och delaktighet.

För oss är vår grundläggande miljöutbildning ett viktigt första steg mot hållbar utveckling. Därför genomför vi utbildningen till ett väldigt förmånligt pris.

Utbildningen kostar 9500kr + moms / tillfälle. 

Kontakta Markus Göranson för bokning och ytterligare information.

Mail: markusg@miljogiraff.se

Telefon: 070-3134135

Vidareutbildning: Miljöstrategier utifrån er verksamhet

Vi gör ert miljöarbete mätbart!

Vi kan hjälpa er att identifiera stora och små miljöbelastningar genom att flytta fokus till rätt område och på så sätt hjälpa er att spara både tid och resurser, samt ge er möjligheter att landa i ett effektivt miljöarbete som ni enkelt kan kommunicera och dokumentera!

Vad är livscykelperspektiv?

Att skapa sig en helhetsbild av sin verksamhets miljöbelastning har visat sig vara så fundamentalt för ett effektivt miljöarbete att det nu är krav enligt alla stora miljöledningssystem.

Verksamheter som använder livscykelperspektivet i sitt miljöarbete får veta hur de påverkar miljön, vad som påverkar samt var i verksamheten det sker – från vaggan till graven! När man vet detta blir det enklare att sätta upp mätbara mål och sätta in effektiva åtgärder där de faktiskt gör mest skillnad.

Miljögiraff erbjuder en smidig online-lösning

Genom att utgå från ert nuvarande miljöarbete, bygger Miljögiraff upp en anpassningsbar modell som ni får tillgång till på en online-plattform. Resultatet kan därefter enkelt exporteras och användas av er. Modellen är anpassningsbar så ni själva kan göra förändringar, vilket gör att ni enkelt kan uppdatera den för nästkommande år. Detta kräver ingen vidare investering från er sida.

Kommunicerbart och trovärdigt

Vi använder oss av metoden Life Cycle Assessment i enlighet med internationell standard och alltid uppdaterade LCI data för att utvärdera miljöpåverkan. Verktygen och metodiken är kraftfulla och allmänt vedertagna. Detta, tillsammans med vår erfarenhet och kunskap, ger er stora möjligheter!

Värdeskapande

Genom livscykelperspektivet läggs grunden till ett relevant och effektivt miljöarbete samt att nuvarande eller kommande krav från olika miljöledningssystem uppfylls.

I längden innebär det också en bättre framtid för oss alla!

 

Dela