Design For Environment

Värdeskapande miljöstrategier genom Cirkulär ekonomi och Life Cycle Thinking

Miljögiraff ger er stöd i kreativ och tvärvetenskaplig produktutveckling.

Med våra metoder i Design for environment tar vi ett kreativt helhetsgrepp på produkter och tjänster.
Med systematiska verktyg som Ekostrategihjulet och livscykelanalys kan vi hjälpa designers och produktutvecklare att hantera information och styra sitt arbete mot en mer ansvarfull design. Design for environment handlar om att integrera miljöförbättringar i produktens hela livscykel från innovation till end-of-life. Om vi kombinerar resultaten från hållbarhetsanalysen med en kreativ och strukturerad process hittar vi socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar.

hoger

Vägen till värdeskapande miljöstrategier

Steg 1 Förstå helheten: Visionen om cirkulär ekonomi och hållbar utveckling:

 • Vad är cirkulär ekonomi?
 • Hur ser den nya produkt- och affärslogiken ut?
 • Vad händer inom den specifika branschen och vilka trender ser vi på andra områden?

 

Steg 2 Kartlägg Nuläget: Hur bra passar företagets erbjudande in i en cirkulär vision?

 • Kartlägg livscykeln av en typisk produkt och dess miljöpåverkan genom LCA screening. (LCA Screening – internt för t ex ekodesign så kan det vara effektivt att använda en förenklad metodik som snabbt ger en översikt över miljöbelastning i livscykel för en produkt. Information från er om innehåll av material i er produkt, kombineras med generell information om miljöaspekter.)
 • Utvärdering av en typisk produkt utifrån ett ekodesignperspektiv med fokus på cirkulär ekonomi.
 • Hållbarhets SWOT kring företagets produkter, processer och värdekedjor inklusive lagar och krav i upphandlingar, trender, förväntningar/beteende hos kunder och leverantörer.
 • Konkurrensanalys – hur vill företaget positionera sig i gentemot sina konkurrenter.

 

Steg 3 Prioritera och kommunicera:

 • Använd ert miljöstrategiska underlag och helhetsperspektiv för att lyfta er position med relevant och inspirerande kommunikation.

Utvecklingsmöjligheter

Steg 4 skapa mer hållbar tillväxt och värde genom förbättrade produkter, processer och relationer.

 • Utveckla koncept och strategier för hållbar/cirkulär produktutveckling.
 • Utveckla innovativa och cirkulära affärsmodeller för t ex take-back system och ”product as a service” lösningar.
 • LCA Complete För extern kommunikation. Vid t ex Miljövarudeklaration så krävs en fullständig översikt med specifik information om miljöaspekterna i en produkts livscykel. Den ska tredje partgranskas för att fungera som jämförelse med andra produkter på marknaden. När en LCA rapport har klarat extern granskning så är en Miljövarudeklaration nästa steg.
 • Utveckla Miljövarudeklarationer enligt EPD systemet, som används för att kommunicera B2B vid t ex upphandlingar.

 

 

Dela

Har du frågor till oss?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!