Design For Environment

Miljögiraff ger er stöd i kreativ och tvärvetenskaplig produktutveckling.

Med våra metoder i Design for environment tar vi ett kreativt helhetsgrepp på produkter och tjänster.
Med systematiska verktyg som Ekostrategihjulet och livscykelanalys kan vi hjälpa designers och produktutvecklare att hantera information och styra sitt arbete mot en mer ansvarfull design. Design for environment handlar om att integrera miljöförbättringar i produktens hela livscykel från innovation till end-of-life. Om vi kombinerar resultaten från hållbarhetsanalysen med en kreativ och strukturerad process hittar vi socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar.

hoger

Miljögiraff kan guida er genom hela designprocessen.

1. Förstå helheten
a. Se er position i ett helhetsperspektiv om hållbar utveckling, formulera er vision och ta ut en riktning.
2. Kartlägg livscykeln
a. Skapa kunskap och mätbarhet genom att kartlägga och bedöma era miljöaspekter.
b. Identifiera trender och intressenter.
3. Design for environment
a. Utveckla koncept med hjälp av strategier och taktiker utifrån ett ekodesignhjul. Metodisk och kreativ process med fokus på att minska de negativa effekterna av en produkt.
4. Skapa värde
a. Utveckla produkter och affärsmodeller som har framtiden för sig.
b. Bygg nätverk för starkare samarbete. Dela kunskap och lösningar som skapar hållbar utveckling.
c. Använd ert miljöstrategiska underlag och helhetsperspektiv till att fram er position med certifiering, miljömärkning och lättillgänglig information.

 

Metoder och Verktyg som vi använder i processen:

  • Overview
  • Life Cycle Assessment
  • Environmental effect Analysis
  • TNS Backcasting
  • Eco strategy wheel
  • Cradle to Cradle
  • Biomimicry
  • Review of tools

Dela