LCA på Trisslotten för Svenska spel

Var ligger miljöpåverkan hos en Trisslott?

Projektbeskrivning:

Svenska Spel tillhandahåller spel på bland annat skraplotter. För att utveckla sitt interna miljöarbete och sin miljökommunikation utåt önskar Svenska Spel bedöma en av sina skraplotter från ett livscykelperspektiv med hjälp av ISO 14044 LCA-metodik.

Resultatet ska fungera som underlag för extern kommunikation om miljöprestanda och utveckling av det interna miljöarbetet.

Miljögiraff erbjuder stöd att utveckla miljöstrategisk kunskap, underlag för strategiska beslut och processledning. De flesta mätbara miljöaspekter och deras miljöeffekter kan utvärderas med metodiken Life Cycle Assessment (LCA) som vi har mycket erfarenhet av, uppdaterad kunskap i och sofistikerade verktyg för att genomföra på ett korrekt och effektivt sätt.

För referenser eller mer information om likande uppdrag hör gärna av er till Pär Lindman.

Dela

För att utveckla sitt interna miljöarbete och sin miljökommunikation utåt önskar Svenska Spel bedöma en av sina skraplotter från ett livscykelperspektiv.