Verifiering för hållbar tillväxt – Optimering av hållbara innovationer

AGAIN AB – offer a circular solutions for safe sanitation and zero hunger.

Exempel på verifiering för hållbar tillväxt:

Testimonial: ”Again har haft förmånen att delta på tre workshops i regi av STAR projektet hos GU Ventures med Maja Jakobsson från Miljögiraff som processledare. STAR projektet har bl.a. som mål att ta fram metoder för att integrera hållbarhet i affärsutvecklingen av GU Ventures portföljbolag. Miljögiraff har på ett professionellt sätt utmanat oss i styrelsen att tänka på Agains vision utifrån FN´s 17 Globala Hållbarhetsmål och hur vår affärsidé bidrar till den cirkulära ekonomin och hur dessa budskap kan kommuniceras till omvärlden på ett effektivt och trovärdigt sätt!” Styrelsen Again AB


Miljögiraff hjälper företag och organisationer att utveckla sina idéer till riktigt hållbara innovationer som kan göra skillnad för världen. Genom att utgå från utmaningarna som beskrivs i FNs SDG målen hjälper vi våra kunder att ta sikte på viktiga globala visioner. Vi ser hållbarhet som en utmaning och en möjlighet för företag och organisationer att bidra med meningsfulla utveckling.


Nya idéer om hållbara innovationer öppnar upp möjligheten för nya resultat. Det här är ett strategiskt och långsiktigt samarbete som fokuserar på gränsöverskridande verksamheter.

Miljögiraff samarbetar med GU Ventures satsning på Sociala Innovationer – STAR i deras hållbarhetsarbete. Miljögiraff bidrar med kunskap, fungerar som processledare och säkerställer att hållbarhetsperspektivet står i centrum för de innovationer som tas fram inom STAR.

Miljögiraff och STAR har tillsammans utvecklat en process för att optimera och verifiera innovationer för hållbar tillväxt.Processen innehåller genomlysning, fokusering och rekommendationer för utveckling och optimering mot de globala målen.

För referenser och mer information kontakta Maja Jakobsson

 

Dela