STAR – Sociala Innovationer

Miljögiraff stödjer STAR, GU Ventures satsning på Sociala Innovationer, i deras hållbarhetsarbete.

Nya idéer om sociala innovationer öppnar upp möjligheten för nya resultat. Det här är ett strategiskt och långsiktigt arbete som fokuserar på gränsöverskridande verksamheter.

Miljögiraff bidrar med kunskap, fungerar som processledare och säkerställer att hållbarhetsperspektivet står i centrum för de innovationer som tas fram inom STAR. Under utvecklingsarbetet använder vi oss av Miljögiraffs utvecklingsprocess ”superåttan” för att säkerställa värde utvecklingen och framsteg.

Detta vill STAR:

  • utmana innovationssystemet att fokusera på hållbara innovationer.
  • vara den självklara plattformen för att testa och utveckla systemförändrande innovativa idéer.
  • bidra till ett resilient samhälle genom social inkludering och minskad klimatpåverkan

 

 

 

Dela