Uppdrag

Nedan är ett urval av uppdrag Miljögiraff genomfört.

 


CFA Nordarom

Miljögiraff har tagit fram en CFA (Carbon Footprint Analysis) för NordArom:s verksamhetsår 2013 och 2014 i enlighet med Green House Gas protocol. Alla Scope inkluderades och alla relevanta miljöaspekter togs med så samtliga direkta och indirekta utsläpp av klimatgaser NordArom gav upphov till tas med i resultatet.

Läs mer

Sollentuna Kommun

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Strategin för kommunens klimatarbete är att:

Läs mer


Nudie Jeans

För att ha tillräcklig kunskap om produkternas miljöaspekter har Nudie gett Miljögiraff i uppdrag att göra en Livscykelanalys, LCA, av tre ekologiska jeansmodeller. Analysen har sedan legat till grund för utveckling och kommunikation. Det mest värdefulla resultatet av en LCA i är den samlade och delade kunskapen om de olika miljöaspekterna i livscykeln. Med en komplett […]

Läs mer

Hydroware

Målet med studien är att utvärdera miljöprestanda för hydrauliska hissar och linhissar. För båda typerna av hissar har studien identifierat och jämfört den totala miljöbelastningen från vaggan till graven.

Läs merHållbarhetsstrategier för Getinge

Getinge vill utveckla sitt hållbarhetsarbete så att det fungerar för extern kommunikation och bidrar till mer hållbara affärer. Det finns ett behov av förbättrad kommunikation och ökat engagemang i organisationen.

Läs mer

Restauranglabbet

Målet är en öppen lösning där matindustrin både kan utmanas och inspireras för att skapa framtidens matsensationer.

Läs mer

Dela