Uppdrag

Nedan är ett urval av uppdrag Miljögiraff genomfört.

 Re: Challenge designutbildning ihop med Drivhuset

Tillsammans med Drivhuset och Göteborgs Stad har vi utvecklat och genomfört utbildningsprogrammet Re: Challenge för studenter från Chalmers och Göteborgs universitet. Utbildningen guidar studenterna genom en nulägesanalys, målbilder och konceptutveckling för hållbar tjänsteutveckling. Det är en rejäl utmaning att bygga upp kommunal service som är så attraktiva att den stödjer omställningen mot hållbara livsstilar. Idag […]

Läs mer

Nordiska Textilakademin – LCA för YH-utbildning inom textilbranschen

Textilbranschen har ögonen på sig. Behovet av helhetsperspektiv har aldrig varit viktigare, samtidigt som fler och fler unga krafter dyker upp i branschen med nya ideal och idéer. Nordiska textilakademin och Miljögiraff jobbar med att ge dessa elever kunskap och verktyg för att kunna vara en viktig del av morgondagens textilbransch. Genom LCA-metodik och projektarbeten […]

Läs mer

Livscykelanalys Morakniv

Miljögiraff fick i uppdrag av Morakniv AB att jämföra miljöpåverkan för tre olika knivmodeller. En kniv med träskaft, en med plastskaft och en med korkskaft. Alla tre knivarna beräknades med full LCA perspektiv i enlighet med ISO 14040 seriens rekommendationer. Resultatet blev ett tydigt underlag vilka fördelar de olika typerna av knivar hade, vilket ledde […]

Läs mer

Solution Hack for Journalists – Helsinki

I omställningen till hållbar utveckling, så har journalister en viktig roll. I tider när journalistiken skall svara upp mot allt kortare ledtider, sensationsnyheter och en alltmer akut situation, så det lätt att fokus hamnar på det som är negativt eller spektakulärt. Men det är snarare det omvända som kan hjälpa oss se rätt mönster och […]

Läs mer


Fagerhult

Sedan 2018 leder vi Fagerhults arbete med Lifecycle Thinking. Det har inneburit LCA på tre typer av armaturer, som ett underlag för en workshop om förbättringsmöjligheter. Vi har då också zoomat ut för att se produkterna som en del av andra system, med människans behov av belysning som mittpunkt. Olika förslag på lösningar och kommit […]

Läs mer

Jegrelius

Miljögiraff har på uppdrag av Jegrelius institutet gjort en miljöbedömning av 6st olika tallriksmaterial med hjälp av LCA Screening metodik. Syftet var att se hur miljöpåverkan av ett ny utvecklat tallriksmaterial gjort till största del av PLA plast står sig emot andra vanliga tallriksmaterial av plast, porslin och glas. Den nya tallriken tillverkas av Blastic […]

Läs mer


CFA Nordarom

Miljögiraff har tagit fram en CFA (Carbon Footprint Analysis) för NordArom:s verksamhetsår 2013 och 2014 i enlighet med Green House Gas protocol. Alla Scope inkluderades och alla relevanta miljöaspekter togs med så samtliga direkta och indirekta utsläpp av klimatgaser NordArom gav upphov till tas med i resultatet.

Läs mer

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!