Uppdrag

Nedan är ett urval av uppdrag Miljögiraff genomfört.

 
Re: Challenge designutbildning ihop med Drivhuset

Tillsammans med Drivhuset och Göteborgs Stad har vi utvecklat och genomfört utbildningsprogrammet Re: Challenge för studenter från Chalmers och Göteborgs universitet. Utbildningen guidar studenterna genom en nulägesanalys, målbilder och konceptutveckling för hållbar tjänsteutveckling. Det är en rejäl utmaning att bygga upp kommunal service som är så attraktiva att den stödjer omställningen mot hållbara livsstilar. Idag […]

Läs mer

Nudie Jeans

För att ha tillräcklig kunskap om produkternas miljöaspekter har Nudie gett Miljögiraff i uppdrag att göra en Livscykelanalys, LCA, av tre ekologiska jeansmodeller. Analysen har sedan legat till grund för utveckling och kommunikation. Det mest värdefulla resultatet av en LCA i är den samlade och delade kunskapen om de olika miljöaspekterna i livscykeln. Med en komplett […]

Läs mer


Jegrelius

Miljögiraff har på uppdrag av Jegrelius institutet gjort en miljöbedömning av 6st olika tallriksmaterial med hjälp av LCA Screening metodik. Syftet var att se hur miljöpåverkan av ett ny utvecklat tallriksmaterial gjort till största del av PLA plast står sig emot andra vanliga tallriksmaterial av plast, porslin och glas. Den nya tallriken tillverkas av Blastic […]

Läs mer


CFA Nordarom

Miljögiraff har tagit fram en CFA (Carbon Footprint Analysis) för NordArom:s verksamhetsår 2013 och 2014 i enlighet med Green House Gas protocol. Alla Scope inkluderades och alla relevanta miljöaspekter togs med så samtliga direkta och indirekta utsläpp av klimatgaser NordArom gav upphov till tas med i resultatet.

Läs mer

Sollentuna Kommun

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Strategin för kommunens klimatarbete är att:

Läs mer

Dela

Har du frågor till oss?

Få snabba svar med vårat kontaktformulär