Uppdrag

Nedan är ett urval av uppdrag Miljögiraff genomfört.

 


Hydroware

Målet med studien är att utvärdera miljöprestanda för hydrauliska hissar och linhissar. För båda typerna av hissar har studien identifierat och jämfört den totala miljöbelastningen från vaggan till graven.

Läs mer

Hållbarhetsstrategier för Getinge

Getinge vill utveckla sitt hållbarhetsarbete så att det fungerar för extern kommunikation och bidrar till mer hållbara affärer. Det finns ett behov av förbättrad kommunikation och ökat engagemang i organisationen.

Läs mer
Re: Challenge designutbildning ihop med Drivhuset

Tillsammans med Drivhuset och Göteborgs Stad har vi utvecklat och genomfört utbildningsprogrammet Re: Challenge för studenter från Chalmers och Göteborgs universitet. Utbildningen guidar studenterna genom en nulägesanalys, målbilder och konceptutveckling för hållbar tjänsteutveckling. Det är en rejäl utmaning att bygga upp kommunal service som är så attraktiva att den stödjer omställningen mot hållbara livsstilar. Idag […]

Läs mer

Livscykelanalys Morakniv

Miljögiraff fick i uppdrag av Morakniv AB att jämföra miljöpåverkan för tre olika knivmodeller. En kniv med träskaft, en med plastskaft och en med korkskaft. Alla tre knivarna beräknades med full LCA perspektiv i enlighet med ISO 14040 seriens rekommendationer. Resultatet blev ett tydigt underlag vilka fördelar de olika typerna av knivar hade, vilket ledde […]

Läs mer

Nordiska Textilakademin – LCA för YH-utbildning inom textilbranschen

Textilbranschen har ögonen på sig. Behovet av helhetsperspektiv har aldrig varit viktigare, samtidigt som fler och fler unga krafter dyker upp i branschen med nya ideal och idéer. Nordiska textilakademin och Miljögiraff jobbar med att ge dessa elever kunskap och verktyg för att kunna vara en viktig del av morgondagens textilbransch. Genom LCA-metodik och projektarbeten […]

Läs mer

Nudie Jeans

För att ha tillräcklig kunskap om produkternas miljöaspekter har Nudie gett Miljögiraff i uppdrag att göra en Livscykelanalys, LCA, av tre ekologiska jeansmodeller. Analysen har sedan legat till grund för utveckling och kommunikation. Det mest värdefulla resultatet av en LCA i är den samlade och delade kunskapen om de olika miljöaspekterna i livscykeln. Med en komplett […]

Läs mer

Dela

Har du frågor till oss?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!