Markus Göransson

Markus är det senaste tillskottet i Miljögiraff och håller utbildningar inom miljö och LCA.

Han tror att vi måste anta ett mer tvärvetenskapligt perspektiv för att kunna lösa framtidsutmaningarna, där vi låter naturvetenskap, kultur och teknik samspela. I vårt snabba kommunikationssamhälle måste vi träna oss i att lyssna mer på varandra – de hållbara lösningarna är aldrig endimensionella! 

Ska vi skapa ett gemensamt hållbart samhälle, måste vi både som individer och organisationer lära oss att förhålla oss till våra planetära gränser. Det innebär att vi måste göra grundläggande förändringar i vårt sätt att leva.

Telefon:

070-313 41 35

E-post

markusg@miljogiraff.se

Dela

Markus tror att vi måste anta ett mer tvärvetenskapligt perspektiv för att kunna lösa framtidsutmaningarna, där vi låter naturvetenskap, kultur och teknik samspela. I vårt snabba kommunikationssamhälle måste vi träna oss i att lyssna mer på varandra – de hållbara lösningarna är aldrig endimensionella!