När vi i samband me…


När vi i samband med våra utbildningar frågar vad man ser sig kunna bidra mest med så är det tydligt att man tror på att vara med och påverka andra. Jag tolkar det som att det finns ett underskott på möjligheter att kanalisera och organisera sig. Det kan ju låta lite paradoxalt i dessa tider med sociala media. Kanske att det saknas en viktig länk mellan social media och att engagera sig i en organisation som genomför förändringar!

Vad tror du?