Imorgon deltar jag i…


Imorgon deltar jag i samtal om hur man använder livscykelanalys som underlag om miljöaspekter för upphandling. Baserat på sektorsvis miljödata (IO) så har vi gjort en modell med SNI koder som ingång. Det ger ett grovt men tydligt resultat som säger var åtgärder skall riktas. Kom gärna! Det är Swedish Life Cycle center som arrangerar på RI.se vid KTH i Stockholm.