Gemensamt för våra…


Gemensamt för våra kunder är att de vill bidra till hållbar utveckling. För att göra det så effektivt och ekonomiskt som möjligt kartlägger vi miljöaspekter genom Livscykelanalyser. Vi hjälper också till med Design strategier för att skapa bästa möjliga resultat av kundernas hållbarhetsarbete. Vi är övertygade om att det är en kombination av analys och kreativitet som behövs för att möta dagens utmaningar.